Yes
No

L-għan tal-politika tal-UE dwar il-mobbiltà u t-trasport huwa li tipprovdi sistemi u servizzi ta’ trasport siguri, sostenibbli u kompetittivi, u li tiżviluppa soluzzjonijiet innovattivi li jikkontribwixxu għal dawn l-objettivi. Hija kkonċernata prinċipalment b’ħames modi ewlenin ta’ trasport: bl-ajru, bit-triq, bil-ferrovija, bil-baħar u mill-passaġġi fuq l-ilma interni.​