No
No
 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tħeġġeġ lill-persunal kollu biex jippromwovi kultura ta’ integrità u onestà meta jkun qed jikkomunika ma’ kollegi, sħab, partijiet awditjati u l-pubbliku ġenerali.

Il-QEA għandha mezzi stabbiliti għall-iżvelar ta’ informazzjoni protetta li jiżguraw protezzjoni xierqa għall-“informaturi".

Biex tirrapporta irregolaritajiet serji, uża l-formola ta’ kuntatt ta’ hawn taħt. Iddeskrivi l-allegati irregolaritajiet u ddikjara b’mod ċar jekk tqisx lilek innifsek bħala informatur, u jekk tixtieqx li l-identità tiegħek tibqa’ kunfidenzjali.

Links relatati