Yes
No

ES užimtumo politikoje daugiausia dėmesio skiriama tam, kad visame žemyne būtų kuriama daugiau geresnių darbo vietų. Siekdama šio tikslo ir skatindama didesnę socialinę apsaugą ir įtrauktį, ES teikia ir koordinuoja finansavimą, kad padėtų valstybėms narėms investuoti į tokias sritis kaip vaikų priežiūra, sveikatos priežiūra ir mokymas.​