Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Vokietija

  Klaus-Heiner Lehne gimė 1957 m. spalio 28 d. Diuseldorfe. 1986 m. Diuseldorfe įgijo antros pakopos teisės laipsnį. 1994–2014 m. buvo Europos Parlamento narys, 2009–2014 m. – Teisės reikalų komiteto pirmininkas ir Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas. 1992–1994 m. jis taip pat buvo Vokietijos parlamento narys, o 2004–2014 m. – Europos teisės lektorius Diuseldorfo Heinricho Heinės ir Kelno universitetuose.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugalija

  Gimė 1960 m. sausio 2 d. Kampo Majore; teisės laipsnis Lisabonos Universidade Clássica; Europos studijų magistro laipsnis Lisabonos Universidade Clássica Teisės fakulteto Europos institute; skaitė paskaitas Lisabonos Universidade Clássica Teisės fakultete (1983 m.) ir Aukštajame naujų profesijų institute (1996 m.).

  Europos Audito Rūmų narys nuo 2000 m. kovo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d., atsakingas už ES bankininkystės veiklos, įskaitant Europos Centrinio Banko, Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB), Europos mokyklų, decentralizuotų įstaigų ir Euratomo tiekimo agentūros veiklą, auditą (2000 m.); atsakingas už Audito Rūmų patikinimo pareiškimą (DAS) šiose srityse: sąskaitų patikimumas ir pagrindinių operacijų teisėtumas ir tvarkingumas įvairiose ES biudžeto pajamų ir išlaidų srityse, Komisijos vidaus kontrolės sistemos reforma ir ES apskaitos sistemos modernizavimas; Audito Rūmų nuomonės dėl vieno bendro audito modelio ir pasiūlymo dėl ES vidaus kontrolės sistemos pranešėjas (2002 m.); Audito Rūmų audito grupės, atsakingos už finansinio audito, audito metodikų ir kokybės kontrolės koordinavimą, (CEAD grupės), seniūnas; Audito Rūmų Administracinio komiteto narys (2005 m.); atsakingas už Audito plėtros ir ataskaitų skyrių (ADAR), visų pirma Audito Rūmų audito ataskaitų kokybės kontrolę ir audito metodikų įgyvendinimą (2006 m.); veiklos audito vadovo, kurį Audito Rūmai priėmė 2007 m., pranešėjas; Europos Audito Rūmų pirmininkas (2008–2016 m.); EUROSAI auditorius (2008 m.); Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) valdybos narys (2011 m.); atsakingas už Audito Rūmų darbo priežiūrą, ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, ryšius su aukščiausiomis audito institucijomis ir tarptautinėmis audito organizacijomis, teisės reikalus ir vidaus auditą; per savo pirmą kadenciją rėmė Audito Rūmų struktūros ir sprendimų priėmimo proceso reformą, įvedant kolegijų sistemą, užtikrinančią kuo geresnį Audito Rūmų valdymą, kad jie taptų kuo efektyvesni ir veiksmingesni; per savo antrą kadenciją vadovavo institucijai laikotarpiu, kuriuo Audito Rūmų audito ataskaitos ir nuomonės dėl finansinių teisės aktų įgavo dar didesnę svarbą dėl finansų krizės ir būtinybės skubiai padėti užtikrinti geresnį ES lėšų valdymą; 2016 m. spalio 3 d. tapo Portugalijos Audito rūmų pirmininku.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Austrija

  Gimė 1939 m. gruodžio 29 d. Vienoje; Teisės mokslų daktaras Vienos universitete; Valstybės tarnautojas, vėliau direktoriaus pavaduotojas, vykdantis veiklą užimtumo politikos srityje Austrijos socialinių reikalų ministerijoje (1959 m.); auditorius Austrijos Audito rūmuose; darbas, susijęs su Kanclerio kabineto auditais Užsienio reikalų ministerijoje ir Teisingumo ministerijoje (1970 m.); Austrijos audito rūmų pirmininko asmeninio kabineto vadovas ir organizacinio padalinio, atsakingo už INTOSAI generalinį sekretoriatą, vadovas (1975 m.); Personalo vadovas (darbo organizavimo, biudžeto ir personalo klausimai, mokymai) (1981 m.); Valstybinių įmonių audito skyriaus, atsakingo už tarptautinių pokyčių INTOSAI ir jos regioninių organizacijų (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS ir SPASAI) veiklos srityje stebėjimą ir už bendradarbiavimą Jungtinių Tautų projektų finansinio audito srityje, generalinis direktorius; Europos Audito Rūmų narys nuo 1995 m. kovo 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.; atsakingas už ADAR sektorių; Audito Rūmų pirmininkas (2005–2008 m.).

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Ispanija

  Gimė 1950 m. vasario 4 d. Tortosoje; baigė Madrido Komplutensės universitetą; Taragonos liaudies partijos skyriaus vadovas (1978 m.); Taragonos parlamento narys; NATO parlamentinės asamblėjos narys (1982 m.).

  Tortosos liaudies partijos atstovas ryšiams (1979 m.); Katalonijos regiono liaudies partijos skyriaus vadovas; liaudies partijos nacionalinio vykdomojo komiteto narys (1986 m.); Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos Europos liaudies partijos grupės pirmininko pavaduotojas (1989 m.); Vakarų Europos Sąjungos asamblėjos narys (1991 m.); Biudžeto kontrolės komitetas, užsienio reikalų, saugumo ir gynybos politikos komitetai (1994 m.); Europos Audito Rūmų narys (2000–2006 m.); Audito Rūmų pirmininkas (2002–2005 m.). Mirė 2012 m. balandžio 16 d.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Švedija

  Gimė 1939 m. birželio 1 d. Stokholme; Stokholmo (Švedijos) universiteto absolventas (ekonomika, politikos mokslai ir istorija); Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus padėjėjas ir pirmasis sekretorius (1962 m.).

  Ministro Pirmininko tarnybos patarėjas politikos klausimais (1968 m.); miesto tarybos nario, atsakingo už Stokholmo miesto finansus, sekretorius (1973 m.); Šiaurės Tarybos prezidiumo sekretoriaus padėjėjas (1977 m.); Valstybės sekretorius, atsakingas už Skandinavijos šalių bendradarbiavimą ir Finansų ministerijos valstybės sekretorius; Didelių miestų komiteto pirmininkas (1988 m.); Ministro Pirmininko tarnybos patarėjas ir koordinatorius (1990 m.); Ministro Pirmininko asmeninis atstovas atliekant bendrą šiaurės šalių bendradarbiavimo įvertinimą prieš Švedijai įstojant į Europos ekonominę erdvę ir į ES (1990 m.); derybininkas, patarėjas ekonomikos, finansų ir biudžeto klausimais Švedijos Parlamento (Riksdag) socialdemokratų frakcijos sekretoriate (1992 m.); Užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius (1994 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1995 m. kovo 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., atsakingas už sektorių „Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis ir ES nepriklausančiomis šalimis (Europos Sąjungos bendrasis biudžetas)“; Europos Audito Rūmų pirmininkas (1999–2001 m.). Mirė 2016 m. rugsėjo 19 d.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Vokietija

  Gimė 1932 m. balandžio 8 d. Otersvejeryje; ekonomikos mokslų daktaras, Freiburg-in-Breisgau universiteto ir Freiburgo ekonomikos ir viešojo administravimo mokyklos absolventas; vyresniojo pareigūno postai Vokietijos federalinėje valstybės tarnyboje ir pramonėje.

  Vokietijos parlamento (Bundestago) narys (1976 m.), dalyvavo Parlamento Biudžeto komitete ir pirmininkavo Biudžeto kontrolės komitetui (1982 m.) ir Gynybos išlaidų tvirtinimo komitetui (1985 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1989 m. gruodžio 21 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., atsakingas už Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB), skolinimosi ir skolinimo veiklos, palūkanų subsidijų ir pagalbos Vidurio ir Rytų Europos šalims ir naujoms nepriklausomoms buvusios Sovietų Sąjungos valstybėms auditą; audito grupės, atsakingos už struktūrinę pagalbą, regioninę politiką, integruotas Viduržemio jūros regiono programas ir Sanglaudos fondo „transporto infrastruktūros“ skyrių, seniūnas (1994 m.); Audito Rūmų pirmininkas (1996–1999 m.). Mirė 2021 m. gegužės 18 d.​

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Nyderlandai

  Gimė 1931 m. gruodžio 13 d. Vorburge; gavo ekonomikos mokslų diplomą Amsterdamo universitete (1957 m.); Nyderlandų centrinio planavimo biuro narys (1958 m.); Centrinio planavimo biuro vadovo pavaduotojas (1966 m.).

  Tarptautinio socialinių mokslų instituto dėstytojas (1960 m.); Biudžeto generalinis direktorius Finansų ministerijoje; Europos Bendrijų ekonominės politikos komiteto narys (pirmininko pavaduotojas) (1969 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1995 m. gruodžio 31 d.: išlaidų energetikos, mokslinių tyrimų ir investicijų srityse auditas (1977 m.); darbo metodai ir profesinis mokymas; metinės ataskaitos pagrindinis pranešėjas (1981 m.); Europos regioninės plėtros fondas, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrius; Integruotos Viduržemio jūros programos; struktūrinių fondų koordinavimas; pirmininkas 1993–1995 m.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italija

  Gimė 1927 m. balandžio 11 d. Romoje; teisės mokslų magistro diplomas (1947 m.); išlaikė administratorių konkursą darbui Užimtumo ir socialinės apsaugos ministerijoje (1949 m.); Corte dei Conti (Italijos Audito rūmų) teisėjas (1953 m.).

  Corte dei Conti patarėjas (1970 m.); NATO tarptautinės auditorių tarybos narys (1973 m.); NATO tarptautinės auditorių tarybos pirmininkas (1974 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1992 m. gruodžio 31 d.; Audito Rūmų pirmininkas nuo 1990 iki 1992 m. Mirė 2020 m. spalio 24 d.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Liuksemburgas

  Gimė 1927 m. gegužės 10 d. Eše prie Alzeto; teisės mokslų daktaras; Liuksemburgo advokatūrai priklausantis advokatas (1953 m.); pirmasis redaktorius tarptautinėje naujienų agentūroje Agence Europe (1955 m.).

  Europos anglių ir plieno bendrijos vyriausiosios valdybos atstovo ryšiams pavaduotojas (1960 m.); trijų Europos Bendrijų informacijos biuro vadovas Niujorke (1964 m.); informacijos trečiosioms šalims departamento vadovas Europos ekonominės bendrijos komisijoje (1967 m.); Ekonomikos, viduriniųjų klasių, turizmo, transporto ir energetikos ministras Liuksemburgo vyriausybėje (1969 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1989 m. gruodžio 20 d.; Audito Rūmų pirmininkas nuo 1984 iki 1989 m.; 2019 m. lapkričio 15 d. mirė.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Prancūzija

  Gimė 1931 m. gegužės 22 d. Paryžiuje; įgijo teisės mokslų diplomą; įgijo aukštojo mokslo diplomą Paryžiaus Institut d’études politiques; studijavo École d’Administration, ekonomikos ir finansų sekcijoje (1956 m.).

  Dirbo Finansų ministerijoje (1958 m.); Generalinis sekretoriatas Tarpžinybinio ekonominio bendradarbiavimo klausimais (1961 m.); Chargé de mission Ministro Pirmininko tarnyboje (1962 m.); Conseiller maître Prancūzijos audito rūmuose (Cour des comptes française); Žemės ūkio rinkų orientavimo ir reguliavimo fondo direktorius (1967 m.); Finistero regiono parlamento narys (1968 m.); Valstybės sekretorius, atsakingas už paštą ir telekomunikacijas (1974 m.); Caisse Nationale de Crédit Agricole ir Air France administratorius; Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1989 m. gruodžio 20 d.; Audito Rūmų pirmininkas nuo 1981 iki 1984 m.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Airija

  Gimė 1919 m. sausio 19 d. Korke; įvairios pareigos valstybės tarnyboje (1937 m.); administracijos pareigūnas, vėliau pagrindinio pareigūno padėjėjas Finansų ministerijoje (1946 m.); pagrindinis pareigūnas (1962 m.) ir už biudžetą atsakingo sekretoriaus padėjėjas (1968 m.).

  Antrasis sekretorius (skyriaus viršininkas), viešųjų išlaidų skyriaus viršininkas, atsakingas už visus su viešosiomis išlaidomis susijusius klausimus (1971 m.); finansų departamento sekretorius; Airijos centrinio banko direktorius; Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko pakaitinis valdytojas; Trumpalaikės ekonomikos ir finansų politikos koordinavimo komiteto (EEC) narys; Nacionalinės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys; Nacionalinės mokslų tarybos narys; Ekonomikos ir socialinių tyrimų instituto valdybos ir vykdomojo komiteto narys; Nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1986 m. gegužės 17 d. Europos Audito Rūmų narys; Audito Rūmų pirmininkas (1977–1981 m.). Mirė 2009 m. kovo 28 d.

  Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)