No
No

Savo audito darbą planuojame gerokai iš anksto. Tačiau esame pakankamai lankstūs, kad galėtume reaguoti, kai dėl tam tikrų aplinkybių būtina skubiai atlikti ES politikos srities auditą.

Pagrindiniai ilgalaikio planavimo audito tikslai nustatyti mūsų daugiametėje strategijoje. Be to, atliekame daugiametį tęstinį planavimą, kurio metu išsamiau nusprendžiame, ką audituosime kitais metais ir kokių išteklių tam reikės. Norėdami laiku parengti aktualias ataskaitas, Audito Rūmų darbo programa dalijamės su savo suinteresuotaisiais subjektais. Visų pirma kasmet ją aptariame su Komitetų pirmininkų sueiga – Europos Parlamento politiniu organu, kuris koordinuoja visų EP komitetų darbą.