No
No

Norime kuo labiau prisidėti prie atsparesnės, tvaresnės ir teisingesnės Europos Sąjungos kūrimo.

Kad įgyvendintume šį užmojį, nustatėme tikslus, kuriais vadovaujamės savo darbe. Šie tikslai nustatyti daugiametėse strategijose. Mūsų dabartinė strategija apima 2021–2025 m. laikotarpį.

2021–2025 m. laikotarpiu išsikėlėme tris strateginius tikslus:

  • Gerinti su visų rūšių ES veiksmais susijusią atskaitomybę, skaidrumą ir audito tvarką

  • Auditus sutelkti į tas sritis, kuriose galime sukurti didžiausią pridėtinę vertę

  • Suteikti tvirtą audito patikinimą sudėtingomis ir kintančiomis sąlygomis

2021–2025 m. strategijoje išdėstėme savo vertybes, misiją ir viziją. Taip pat išsamiai aprašome, kaip savo strateginius tikslus ketiname pasiekti.

Ankstesnės Audito Rūmų strategijos