Yes
Yes

​Savo audito darbo rezultatus skelbiame ataskaitose.

 

Metinėje ataskaitoje aprašomi mūsų finansinio ir atitikties audito darbo, susijusio su ES biudžetu, rezultatai. Joje pateikiamas mūsų patikinimo pareiškimas, kuriuo Europos Parlamentas naudojasi spręsdamas, ar patvirtinti atitinkamų metų ES biudžeto įvykdymą (biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra).

 

Specialiosiose metinėse ataskaitose pateikiame ES agentūrų, decentralizuotų įstaigų ir bendrųjų įmonių metinių finansinių auditų rezultatus.

Kasmet taip pat atliekame keletą veiklos ir atitikties auditų įvairiose konkrečiose išlaidų ir politikos srityse. Šių auditų rezultatus pateikiame savo specialiosiose ataskaitose.

 

Kartais taip pat skelbiame apžvalgas ir nuomones.

Apžvalgose pateikiame aktualios ES politikos srities ar probleminio klausimo aprašymą ir analizę.

 

Kitos ES institucijos gali mūsų paprašyti įvertinti naujus arba atnaujintus ES teisės aktus, turinčius didelį poveikį ES finansų valdymui. Tokiu atveju savo vertinimo rezultatus pateikiame nuomonėje.

Visas savo ataskaitas, nuomones ir apžvalgas skelbiame šioje interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie būsimus auditus. Jos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba programa.