Yes
No

Tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos darbo vietų kūrimui ir ekonominei sveikatai, ES politika siekiama sukurti tokią verslo aplinką, kurioje įmonės galėtų klestėti ir tapti konkurencingesnėmis. Įvairios ES programos padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą ir patekti į rinkas, jomis remiamas verslumas, tarptautinimas ir augimas.​