Yes
No

Organizaciniu požiūriu ES yra septynių institucijų ir daugiau kaip 50 agentūrų bei kitų įstaigų, paskirsčiusių visose valstybėse narėse, tinklas. Jos bendradarbiauja siekdamos atsižvelgti į bendrus ES ir jos piliečių interesus.​