No
No
 

Kadangi Europos Audito Rūmai yra ES finansų sergėtojai, manome, kad mūsų institucijos darbas turėtų būti skaidrus. Vadinasi, turime pateikti informaciją apie savo valdymą ir veiklą bei skelbti mūsų audito darbo rezultatus. Tokiu būdu galime padėti piliečiams geriau suprasti, kaip mes vykdome savo įgaliojimus, bei skatinti griežtą finansų valdymą, teikdami ataskaitas ES biudžeto valdytojams.

Susiję saitai