Yes
No

Nuolatinius darbuotojus įdarbiname iš rezervo sąrašų, kuriuos po viešų konkursų sudaro Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Specialioms ar trumpalaikėms užduotims atlikti taip pat įdarbiname laikinuosius darbuotojus bei sutartininkus.

Toliau pateikiame laisvų darbo vietų sąrašą:

Kad galėtumėte pateikti savo kandidatūrą į Audito Rūmų skelbiamą laisvą darbo vietą, turite būti ES valstybės narės pilietis. Kiti tinkamumo reikalavimai skiriasi priklausomai nuo pareigybės – išsamią informaciją rasite spustelėję ant kiekvienos pareigybės pavadinimo.

Priimame tik anglų arba prancūzų kalba parengtas paraiškas. Paraiškos formą rasite spustelėję ant pareigybės pavadinimo.

Toliau pateikiame nuorodų į kitą naudingą informaciją:

Susijusios nuorodos