Yes
No

Daugelio ES maisto saugos, gyvūnų bei augalų sveikatos priemonių tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus sklandžiai veikiančioje vidaus rinkoje.​