Yes
No

ES ekonominės ir pinigų sąjungos politika apima ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimą, bendrą pinigų politiką ir bendrą valiutą. Jos tikslas – pagerinti visų ES piliečių gerovę apskritai ir ekonominę gerovę konkrečiai. ​