Yes
No

ES vykdo prekybos ir investicijų politiką, kuria naudodamasi ji valdo savo ekonominius ryšius su kitomis pasaulio šalimis. ES bendrojoje rinkoje, kuri apima laisvos prekybos prekėmis ir paslaugomis peržengiant ES vidaus sienas koncepciją, valstybės narės susitarė suderinti savo prekių ir paslaugų apmokestinimo muitų sąjungoje taisykles. ES taip pat padeda valstybėms narėms suderinti jų ekonominę politiką ir įmonių bei pajamų mokesčių lygius. ​