Yes
No

​Nors Audito Rūmai nėra įgalioti tirti ES finansiniams interesams kenkiančio įtariamo sukčiavimo atvejų, mes prisidedame prie kovos su sukčiavimu ES biudžeto srityje atlikdami specialius sukčiavimo prevencijos auditus arba taikydami jo nustatymo sistemas. Taip pat teikiame nuomones dėl Komisijos pasiūlymų dėl naujų ar peržiūrėtų su sukčiavimo klausimais susijusių teisės aktų.