Yes
No

COVID-19 protrūkis padarė didelį poveikį ES ir jos valstybėms narėms. ES įdiegė priemones, kuriomis siekiama suvaldyti koronaviruso plitimą, remti nacionalines sveikatos sistemas ir kovoti su pandemijos socialiniu ir ekonominiu poveikiu. ​