No
Yes

Audito Rūmų žurnalas – tai periodinis leidinys, kuriame nagrinėjami svarbiausi ES viešojo audito klausimai. Jis suteikia galimybę susipažinti su Audito Rūmų vaidmeniu ir darbu. Kiekvienas numeris skiriamas konkrečiai temai, o straipsnius rengia tiek Audito Rūmų darbuotojai, tiek išorės autoriai. Straipsniuose gali būti pristatomi nauji pokyčiai ir praktika, o konkretūs klausimai pateikiami iš politikos formuotojų, auditorių, akademikų ar kitų ekspertų perspektyvos.

Už interviu ir straipsnių turinį atsako tik pašnekovai ir autoriai. Jis neatspindi Europos Audito Rūmų nuomonės.

Audito Rūmų žurnalas pateikiamas toliau. Jis taip pat skelbiamas socialinės žiniasklaidos kanalais.