Yes
No

Saugumas ir gynyba yra neatsiejama ES bendros užsienio ir saugumo politikos dalis. ES siekia užtikrinti aukštą saugumo lygį nusikalstamumo, rasizmo ir ksenofobijos prevencijos ir kovos su jais priemonėmis, plėtodama nacionalinių policijos pajėgų, teisminių institucijų ir kitų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą.​