Yes
No


ES bendroji rinka leidžia asmenims, paslaugoms, prekėms ir kapitalui judėti laisviau. Svarbios sritys, kuriomis prisidedama prie laisvo judėjimo ir nevaržomos prekybos, yra konkurencija, prekių standartizavimas ir abipusis pripažinimas, vartotojų teisės, paslaugų reguliavimas, intelektinės nuosavybės teisės ir viešieji pirkimai. ​