No
No

Mūsų spaudos komanda viešina Audito Rūmų leidinius ir atsako į žiniasklaidos klausimus apie Audito Rūmų darbą. Mūsų spaudos atstovai gali jums padėti susisiekti su tais Audito Rūmų darbuotojais, kurie gali geriausiai atsakyti į jūsų klausimus. Jie taip pat gali jums pateikti rašytinę arba garso ir vaizdo medžiagą, surengti susitikimus ir atsakyti į bendro pobūdžio klausimus apie audito metu nustatytus faktus, būsimus leidinius ir spaudos veiklą.

Įspėjamieji pranešimai žiniasklaidai

Do you want to receive our press releases in your language as soon as they are published? Join our mailing list by filling in this form.

Atstovas ryšiams, vyresnysis žiniasklaidos ir leidybos patarėjas

Matthias Beermann

matthias.beermann@eca.europa.eu

+352 4398 45 027

+352 621 542 027

Spaudos pareigūnai

 • Vincent Bourgeais

  vincent.bourgeais@eca.europa.eu

  +352 4398 47 502

  +352 691 551 502

 • Damijan Fišer - atstovo ryšiams pavaduotojas

  damijan.fiser@eca.europa.eu

  +352 4398 45 410

  +352 691 552 224

 • Claudia Spiti

  claudia.spiti@eca.europa.eu

  +352 4398 45 547

  +352 691 553 547

press@eca.europa.eu