Yes
No

​Esame įsipareigoję spręsti su klimatu ir aplinka susijusias problemas tiek atlikdami auditus, tiek būdami darbdaviai. Manome, kad net ir maži dalykai praverčia ir kad kiekvienas veiksmas tiesiogiai prisideda prie tvaresnio pasaulio kūrimo.

Keletas mūsų aplinkosaugos iniciatyvų pavyzdžių aprašyti toliau.


  • Audito Rūmuose yra darbuotojams skirtas bitininkystės klubas, kuris Audito Rūmų patalpose prižiūri avilius, kad darbuotojai galėtų įgyti praktinės bitininkystės patirties. Pagamintas medus daugiausia naudojamas institucijos atstovavimo tikslais.


  • Audito Rūmuose yra įsteigta sodininkų bendruomenė, prižiūrinti gėlių lysves ir daržovių sklypelius Audito Rūmų patalpose. Siekdama didinti informuotumą apie biologinę įvairovę ir permakultūrą, bendruomenė taip pat siūlo darbuotojams keistis sėklomis.


  • Ketverius metus bendradarbiaujame su vietos NVO siekdami vykdyti savanorišką medžių sodinimo veiklą žemės sklype Liuksemburge.


  • Siūlome savo darbuotojams abonementų Liuksemburgo miesto dviračių nuomos sistemoje „vel'OH!“.


  • Siekdami sumažinti plastiko pakuočių naudojimą, Audito Rūmai savo darbuotojus aprūpina daugkartinio naudojimo maisto dėžutėmis ir vandens buteliais, skirtus maistui ir geriamajam vandeniui išsinešti.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Audito Rūmai dalyvauja ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) – valdymo priemonėje, skirtoje organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui vertinti, gerinti ir teikti apie jį ataskaitas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie EMAS Audito Rūmuose, apsilankykite šiame puslapyje.