Yes
No

Per keletą dešimtmečių ES finansų aplinka pasikeitė. Pagrindinis jos elementas – ES biudžetas, kurio lėšomis finansuojamos įvairios politikos sritys, pavyzdžiui, ūkininkavimas, kaimo ir miesto vietovių plėtra, transporto infrastruktūra, moksliniai tyrimai, sveikata, migracija ir pagalba besivystančioms šalims. Jo lėšomis finansuojama ES institucijų ir kitų įstaigų veikla. Taip pat yra įsteigtų fondų ir vykdomų priemonių, nepriklausančių ES biudžetui. ​