Yes
No

Klimato kaita peržengia nacionalines sienas, ši problema negali būti išspręsta vien tik nacionalinio ar vietos lygmens veiksmais. Todėl labai svarbu koordinuoti kovos su klimato kaita veiksmus visoje ES. ES energetikos politikos tikslas – sumažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinti tiekimo saugumą konkurencingomis kainomis. Ji glaudžiai susijusi su aplinkos politika, kurios bendras tikslas – apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinką dabartinėms ir būsimoms kartoms.​