Yes
No

 

 

BERGER
GREGOR
KOZLOVS
KASZASOVÁ
CHRISTOFOROU
PETROVIČ
OPIOŁA
CAZALA
MALETIĆ
GALL-PELCZ
ANDRIKIENĖ
HYZLER
BLOK
TAKKULA
PENTUS-ROSIMANNUS
JAKOBSEN
TURTELBOOM
ȘTEFAN
LINDSTRÖM
MILIONIS
ELVINGER
LEHNE
BLANCO FERNÁNDEZ
LEÃO
Kaip apie savo veiklą informuojame pagrindinius savo darbo adresatus? Ir kokį poveikį tai daro?
Ar ES pakankamai nuveikė lyčių lygybės srityje?
Ar atskaitomybė ir skaidrumas užtikrina valdžios kontrolę?
Kaip ES prisitaiko prie klimato kaitos
ES teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos galimybės dar neišnaudotos
Aplinkosaugos vadyba
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Apžvalga 02/2024: Komisijos ataskaitos dėl teisinės valstybės principo taikymo
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
ES finansai dar nėra apsaugoti nuo teisinės valstybės principo pažeidimų
Specialioji ataskaita 03/2024: Teisinės valstybės principas ES
Darbo pasiūlymai
Skaidrumas Europos Audito Rūmuose
ES mikrolustų pramonės politikai išbandymo metas
Jaunimo stažuotės – išmokti ar užsidirbti?
6 milijardų eurų papildoma parama Vakarų Balkanams turi būti geriau apsaugota
Nuomonė 01/2024 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Vakarų Balkanų reformų ir ekonomikos augimo priemonė
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Stažuočių Europos Sąjungoje daugėja, tačiau tebėra kokybės problemų, teigia auditoriai
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Apžvalga 01/2024: Jaunimo stažuotėms skirti ES veiksmai
Viešieji pirkimai
Kiek patikimi su teisinės valstybės principu susieti ES finansavimo saugikliai?
Ar krizės metu užtikrinama valstybės pagalbos kontrolė?
ES diplomatinė tarnyba turi teikti geresnę paramą Sąjungos ambasadoms užsienyje
Specialioji ataskaita 02/2024: Su koordinavimu susijusi Europos išorės veiksmų tarnybos funkcija