Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Biudžetas ir atskaitomybė
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Ryšiai su žiniasklaida
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Saugumas, gynyba ir teisingumas
Misused English words and expressions in EU publications
Informacinį lankstinuką - Europos Audito Rūmai - Europos Sąjungos išorės auditorius
Negotiation by the European Parliament of the rent paid for the buildings IPE-0, IPE-1 and IPE-2 (also known as WIC and SDM buildings) situated in Strasbourg
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Summary of results from the Court’s 2012 annual audits of the European Agencies and other bodies
Organizacinė struktūra
Specialioji ataskaita 13/2023: Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai
ECA sustainability report 2022
2013 Annual Report: EU must focus on getting better results from its spending
Apžvalga 04/2023: ES lėšų valdymo skaitmeninimas
Su ES susiję klausimai
Transportas ir judumas
Europos Parlamento derybos dėl nuomos mokesčio, mokamo už Strasbūre esančius IPE-0, IPE-1 ir IPE-2 (kitaip vadinamus WIC ir SDM) pastatus
ES institucijos, agentūros ir kitos įstaigos
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Etika
Europos Audito Rūmų atsakymas dėl Komisijos pagal 318 straipsnį parengtos vertinimo ataskaitos
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Briefing paper: Mid-term review of the multi-annual financial framework
Information leaflet - Guardians of the EU’s finances
Žemės ūkis ir sanglauda: 2007–2013 m. ES išlaidų apžvalga
Informacinį lankstinuką - ES finansų sergėtojai
Europos Audito Rūmų auditorių nuomonė dėl Komisijos kovos su korupcija priemonių ataskaitos
Galimos ES biudžeto ekonomijos, jei Europos Parlamentas centralizuotų savo veiklą, analizė
Įvairovė ir įtrauktis
Mūsų metodika
Annual report 2020: Error continues to affect EU spending: EU auditors call for sound financial management of COVID funds in the future
Viešasis ES finansų tikrinimas
Migracija ir prieglobstis
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Skaidrumas Europos Audito Rūmuose
Organizacinė struktūra
Specialioji ataskaita 10/2023: Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai – Įgyta tam tikros patirties, tačiau veiksmų, kaip ES išlaidų gynybai didinimo bandymų terpės, vertė yra mažesnė dėl laiko stokos ir ribotų rezultatų
Interneto svetainės prieinamumo politika