Yes
No

ES transporto ir judumo politikos tikslas – užtikrinti saugias, tvarias ir konkurencingas transporto sistemas bei paslaugas ir kurti novatoriškus sprendinius, kurie padėtų siekti šių tikslų. Tai daugiausia susiję su penkiomis pagrindinėmis transporto rūšimis: oro, kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų kelių.​