Yes
No

​Europos Audito Rūmai priėmė Sprendimą Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir pakartotinio dokumentų naudojimo, siekdami pagerinti informacijos srautą tarp Audito Rūmų ir plačiosios visuomenės ir sudaryti palankesnes sąlygas, kad pakartotinis informacijos naudojimas būtų plačiai paplitęs (1 straipsnis).

Atsižvelgiant į tai, Audito Rūmai įsipareigojo, kai įmanoma ir tinkama, užtikrinti, kad jų turimi dokumentai būtų prieinami internete atviru ir kompiuterio skaitomu formatu. ​

 Šioje dalyje pateiktos ataskaitos paskelbtos kartu su duomenų rinkiniais, parengtais pagal Audito Rūmų sprendimą dėl atvirųjų duomenų. Taip pat skelbiama informacija apie ataskaitoje pateiktus duomenis, įskaitant, jei įmanoma, duomenų šaltinius ir taikytas metodikas bei skaičiavimus.​

Audito Rūmų parengti atvirieji duomenys taip pat prieinami ES atvirųjų duomenų portale data.europa.eu, kartu su kitų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų bei ES valstybių narių duomenų rinkiniais.

​​