No
No
 

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomas atsakomybės ribojimas ir pranešimas apie autorių teises.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Stengiamės užtikrinti, kad mūsų interneto svetainėje būtų pateikiama kuo naujesnė ir tikslesnė informacija, ir stengsimės ištaisyti visas pastebėtas klaidas. Europos Audito Rūmai neprisiima atsakomybės už jokią svetainėje esančias medžiagą.

Tai yra:

  • šioje svetainėje pateikiama informacija nėra profesinė ar teisinė konsultacija;
  • Europos Audito Rūmai neprisiima atsakomybės už šioje svetainėje pateikiamų duomenų ar informacijos naudojimą. Todėl naudotojams prieš naudojant tokius duomenis, kuriuos jie naudoja savo rizika, patariama imtis visų būtinų atsargumo priemonių;
  • šioje svetainėje pateikiama informacija gali būti susijusi su išorės svetainėmis, kurių Europos Audito Rūmų tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Europos Audito Rūmai neprisiima jokios atsakomybės.

Pranešimas apie autorių teises

© Europos Sąjunga, -

Išsami Europos Audito Rūmų paskelbtos informacijos pakartotinio naudojimo politika pateikta čia.

Jei nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose apie autorių teises), mūsų turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad, jei norite, jį galite dar kartą panaudoti tol, kol kaip šaltinį nurodote Audito Rūmus. Jei atliekate kokius nors turinio pakeitimus, turite juos aiškiai nurodyti. Be to, neturite iškreipti originalios dokumentų prasmės ar minties. Europos Audito Rūmai negali būti laikomi atsakingais už bet kokias pakartotinio naudojimo pasekmes.

Tam tikram turiniui taikomi griežtesni apribojimai. Pavyzdžiui, jei norite pakartotinai naudoti dokumentą su mūsų darbuotojų nuotraukomis, pirmiausia turėsite gauti mūsų leidimą.

Mūsų pakartotinio naudojimo politika taikoma tik turiniui, kurio autorių teisės priklauso mums. Kad galėtumėte pakartotinai naudoti ne mums, o kitam asmeniui priklausančią medžiagą, turite tiesiogiai gauti autorių teisių turėtojo leidimą. Tai visų pirma taikoma mūsų svetainėje pateikiamiems patentams, prekių ženklams, registruotiems dizainams ir logotipams.

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. Nurodytų trečiųjų šalių svetainių nekontroliuojame, todėl turėtumėte atskirai peržiūrėti jų privatumo ir autorių teisių politiką.

European Court of Auditors

Mūsų logotipo naudojimas

Negalite pakartotinai naudoti mūsų logotipo, jei negavote mūsų leidimo.

Privatumo politika

Europos Audito Rūmai yra įsipareigoję užtikrinti vartotojų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip asmens duomenis tvarkome domene eca.europa.eu. Konkrečius privatumo pareiškimus galite rasti puslapio pabaigoje.