No
No
 

Šiame puslapyje rasite informacijos apie kvietimus dalyvauti konkurse Europos Audito Rūmuose, mažos ir vidutinės vertės sutarčių planavimą, metinius sutarčių sąrašus ir visoms sutartims taikomas bendrąsias sąlygas.

Finansiniame reglamente nurodytais atvejais Audito Rūmai, pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, privalo taikyti viešųjų pirkimų procedūras.

Atkreipiame dėmesį, kad didžiąją dalį informacijos, skelbiamos apie Europos Audito Rūmų kvietimus dalyvauti konkurse (išankstinius informacinius skelbimus, skelbimus apie pirkimą, skelbimus apie sutarties skyrimą), galima rasti konkursų duomenų bazėje „Tenders Electronic Daily“ (TED).

Ši svetainė bus reguliariai atnaujinama naujausia informacija apie viešuosius pirkimus ir kvietimus dalyvauti konkurse.

Specialų pareiškimą dėl privatumo konkurso dalyviai ir išorės ekspertai gali rasti spustelėję šią nuorodą: specialus pareiškimas dėl privatumo, skirtas viešiesiems pirkimams / išorės ekspertams.


Įvadas

Atitinkama konkurso procedūra ir skelbimo apie konkursą būdai pasirenkami atsižvelgiant į sutartyse numatytas sumas; šiuo metu jie yra:

Konkurso vertė
Minimali reikalaujama procedūra Reklama
≤ 15 000 € Derybų procedūra su vienu tiekėju / paslaugų teikėju Reklama nevykdoma
> 15 000 € –

≤ 60 000 €

Derybų procedūra su ne mažiau kaip trimis tiekėjais / paslaugų teikėjais EAR tinklalapis
> 60 000 € – < Direktyvos ribos (šiuo metu 143 000 € paslaugoms / produktams ir 5 538 000 € darbams)

Derybų procedūra su ne mažiau kaip 5 tiekėjais / paslaugų teikėjais arba

Kvietimas pareikšti susidomėjimą, ribota arba atvira procedūra

EAR tinklalapis

TED

≥ Direktyvos ribos (≥143 000 € produktams / paslaugoms ir ≥5 538 000 € darbams) Atvira procedūra arba ribota procedūra paskelbiant skelbimą apie pirkimą Oficialiajame leidinyje (TED) TED (eTendering) ir EAR tinklalapyje
> 60 000 € be viršutinės ribos – vadinamosios palengvintos tvarkos paslaugos
Konkurencinė procedūra su derybomis
TED (eTendering) ir EAR tinklalapyje

Derybų procedūros, kurių sąmatinė vertė nuo >15 000 € iki < Direktyvos ribos

Visos Europos Audito Rūmų numatomos derybų procedūros, kurios patenka į >15 000 € ir < Direktyvos ribos (<143 000 € produktams / paslaugoms ir <5 538 000 € darbams) intervalą, yra paskelbtos toliau. Žr.: Mažos ir vidutinės vertės sutarčių ex ante viešinimas:

Ši prognozė Audito Rūmų niekuo neįpareigoja. Be to, priklausomai nuo Audito Rūmų poreikių gali būti specialiai vykdomos kitos viešųjų pirkimų procedūros.

Jeigu jus domina kuri nors iš numatytų procedūrų, susisiekite su mumis užpildydami kontaktų formą, dalyko eilutėje nurodykite „Viešieji pirkimai“ ir įrašykite šią informaciją: konkurso procedūros tema, jūsų įmonės pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys.

Konkursų procedūros, kurių sąmatinė vertė viršija Direktyvos ribą

Visos konkursų procedūros, kurių sąmatinė vertė viršija Direktyvos ribą (≥143 000 € produktams / paslaugoms ir ≥5 538 000 € darbams) yra reklamuojamos Oficialiajame leidinyje (TED), kuris yra pirminis informacijos šaltinis apie dideles viešųjų pirkimų procedūras.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad Europos Audito Rūmai nesiunčia popierinių konkurso dokumentų kopijų. Visi būtini dokumentai yra pateikti elektroniniu formatu šioje ir eTendering svetainėse naudojant skelbime apie pirkimą (I.3 dalyje) pateiktą saitą.

Jei jums kiltų parsisiuntimo problemų, susisiekite su mumis užpildydami kontaktų formą, dalyko eilutėje nurodykite „Viešieji pirkimai“ ir įrašykite jus dominančios konkurso procedūros registracijos numerį ir pavadinimą.

Be to, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad laikotarpiu, kuriuo leidžiama teikti pasiūlymus, gali būti skelbiami dokumentų paaiškinimai ir / arba pakeitimai. Bet kokią papildomą informaciją bus galima gauti tik eTendering svetainėje, kurią galima pasiekti naudojant skelbime apie pirkimą (I.3 dalyje) pateiktą saitą, todėl konkurso dalyviams labai rekomenduojama joje reguliariai lankytis, nes papildoma informacija gali būti pridėta bet kuriuo metu iki galutinės pasiūlymų pateikimo datos.

Įvadas

Europos Audito Rūmai ketina vykdyti šias mažos ir vidutinės vertės viešųjų pirkimų procedūras. Šis tvarkaraštis Audito Rūmams nėra privalomas. Išimtiniais atvejais, priklausomai nuo Audito Rūmų poreikių, gali būti vykdomos kitos viešųjų pirkimų procedūros.

Tema Įverčiai Rūšis (tiekimas (F), paslaugos (S), pastatai (B), darbai (W)) Preliminarus planavimas (procedūros pradžia)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Jeigu jus domina kuri nors iš pirmiau nurodytų procedūrų, susisiekite su mumis užpildydami kontaktų formą, dalyko eilutėje nurodykite „Viešieji pirkimai“ ir įrašykite šią informaciją: konkurso procedūros tema, jūsų įmonės pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys.

Metiniai Audito Rūmų sudarytų mažos ir vidutinės vertės sutarčių sąrašai (>15 000 € iki < Direktyvos ribos)

Metinė informacija apie konkrečias sutartis, sudarytas pagal bendrąją sutartį

Metiniai sutarčių, kurias Audito Rūmai skyrė pagal Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkto h ir j–m papunkčius, sąrašai

Susiję dokumentai

Metiniai sutarčių pataisų sąrašai

Informacijos apie vertę ir ES lėšų gavėjus skelbimas

Susiję dokumentai