Yes
No

Visuomenės sveikata yra netiesioginė kelių ES politikos sričių dalis. Tačiau pagrindinė atsakomybė už sveikatos apsaugą ir sveikatos priežiūros sistemas tenka valstybėms narėms. ​