Yes
No

Įgyvendindama savo bendrą žemės ūkio politiką, ES teikia įvairias subsidijas ir vykdo kitas priemones, kad užtikrintų apsirūpinimo maistu saugumą, tinkamą gyvenimo lygį ūkininkams, skatintų kaimo plėtrą ir saugotų aplinką. ​