Yes
No

​​Europos Sąjunga

Informacija apie ES AAI:

Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei TTT nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Kitos AAI

AAI organizacijos