Yes
No

Kultūra ir švietimas yra labai svarbūs atsparios, konkurencingos ir darnios Europos ateičiai. Nors pagrindinė atsakomybė už švietimo ir kultūros politiką tenka valstybėms narėms, ES atlieka svarbų papildomą vaidmenį. ​