Yes
No

ES kontekste sanglauda siekiama mažinti regionų ir valstybių narių ekonominius ir socialinius skirtumus, skatinant darbo vietų kūrimą, verslo konkurencingumą, darnų vystymąsi ir tarpvalstybinį bei tarpregioninį bendradarbiavimą. ​