Yes
No

​Kodėl mūsų darbuotojai džiaugiasi galėdami dirbti Audito Rūmuose? Nes...

  • tai puiki galimybė siekti tarptautinės karjeros viešojo sektoriaus audito ir kitose srityse.

  • Jie yra Europos institucijos, įsteigtos siekiant apsaugoti ES finansus, dalis.

  • Jie dirba daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje su kolegomis iš visų ES valstybių narių.

  • Jie padeda užtikrinti, kad ES veiktų geriau ir kad ES piliečiai už savo panaudotas lėšas gautų didžiausią ekonominę naudą.

Audito Rūmų darbuotojai apima įvairias profesijas: tai, žinoma, auditoriai, taip pat vertėjai, teisininkai, žmogiškųjų išteklių specialistai, archyvarai ir bibliotekininkai, gydytojai, komunikacijos ekspertai, kompiuterių ir duomenų mokslininkai, logistikos ir saugumo specialistai ir administratorių padėjėjai.

Daugiausia įdarbiname pareigūnus (paskirtus neribotam laikui), naudodamiesi Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) organizuojamais konkursais. Kartais taip pat tiesiogiai samdome darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, laikinuosius darbuotojus arba sutartininkus; tokiais atvejais kvietimą pareikšti susidomėjimą skelbiame savo darbo pasiūlymų puslapyje. Tris kartus per metus priimame stažuotojus visose savo darbo srityse; daugiau informacijos rasite stažuočių puslapyje. Taip pat turime mainų su nacionalinėmis audito įstaigomis programų, pagal kurias kasmet galime priimti keletą deleguotųjų nacionalinių ekspertų (DNE).

Mūsų darbuotojai – tai sekretoriai ir (arba) raštinės darbuotojai, asistentai, administratoriai ir vadovai. Sekretoriai ir (arba) raštinės darbuotojai paprastai dalyvauja biuro valdymo, apsaugos ar vairavimo paslaugų veikloje ir teikia administracinę ir techninę paramą. Asistentai teikia vykdomąją ir techninę paramą įvairiose srityse. Administratoriai dirba didelės atsakomybės pareigose. Vadovai yra atsakingi už strategiją, prognozavimą ir žmonių valdymą.

Įdarbinimo teisinis pagrindas – Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Daugiau informacijos pateikiama Audito Rūmų socialinio balanso dokumente.

Susiję saitai: