No
No
 

Europos Audito Rūmai skatina, kad visi darbuotojai, bendraudami su kolegomis, partneriais, audituojamais subjektais ir plačiąja visuomene, laikytųsi sąžiningumo ir etikos principų.

Audito Rūmai sukūrė pranešimų apie pažeidimus kanalus, kuriais užtikrinama tinkama pranešėjų apsauga.

Norėdami pranešti apie rimtą pažeidimą, naudokite toliau pateiktą kontaktų formą. Aprašykite įtariamą pažeidimą ir aiškiai nurodykite, ar manote, kad esate apie pažeidimą pranešantis asmuo, ir ar pageidaujate, kad jūsų tapatybė išliktų konfidenciali.

Susijusios nuorodos