Yes
No

Valstybės narės gali tikėtis ES paramos formuojant bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką, kuri būtų grindžiama solidarumu, efektyviu migracijos srautų valdymu, teisingu elgesiu su ES gyvenančiais ne ES piliečiais ir kovos su nelegalia imigracija ir prekyba žmonėmis priemonėmis. ​