Yes
No

ES teikia pagalbą ir plėtoja ryšius su ES nepriklausančiomis šalimis, taip pat su regioninėmis bei pasaulinėms organizacijoms. Pagrindinis ES vystymosi politikos tikslas – panaikinti skurdą. Daugiau kaip pusę visos paramos vystymuisi visame pasaulyje teikia ES ir jos valstybės narės, todėl jos kartu yra didžiausios pasaulyje pagalbos teikėjos. ​