No
No

Rengiame su auditu susijusius techninius seminarus ir tarptautines konferencijas, kuriose nagrinėjami mūsų darbo sričių klausimai. Toliau esančiose nuorodose pateikiama informacija apie paskutiniu metu Audito Rūmų surengtas konferencijas ir seminarus.