Yes
Yes
 • 18.10.1977 г. – 17.10.1987 г.

  Пол ГОДИ (Paul GAUDY)

  Пол ГОДИ (Paul GAUDY)

  Роден в Нивел (Nivelles) на 4 август 1921 г. Изучава класически хуманитарни дисциплини (гръцки и латински език) и индустриално счетоводство. Диплома по търговски и финансови науки. Хоноруван преподавател в Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis в Брюксел. Одитор на финансови компании в Брюксел и служител в правния отдел на данъчната администрация (Administration centrale des contributions directes) (1942 г.). Генерален секретар, отдел за изследвания, отговорен за преговорите (Eurochemic, Евроконтрол) и международната дейност (Европейски общности) (1957 г.). Служител в публична кредитна институция (Service du Crédit Public) на половин работен ден до април 1960 г., когато е натоварен с изпълнението на международни поръчения. Придобива длъжностна степен генерален инспектор. Финансов съветник на Постоянното представителство, отговорен за финансовите, данъчните и административните преговори, пълноправен член на бюджетния комитет, Европейския фонд за развитие и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, заместник-член на Комитета на Европейския социален фонд. Член на Административния и финансов комитет към Борда на управителите на Европейските училища. Член на експертната група на управителите (1959 г.). Заместник-член на Борда на директорите на Европейската инвестиционна банка (1970 г.). Одитор на ЕОВС (1971 г.). Член на Одитния съвет (1972 г.). Член на Сметната палата от 18 октомври 1977 г. до 17 октомври 1987 г. Починал на 20 януари 2017 г.
 • 18.10.1987 г. – 15.03.1992 г.

  Фернан ЕБЕТ (Fernand HEBETTE)

  Фернан ЕБЕТ (Fernand HEBETTE)

  Роден на 24 октомври 1923 г. в Уинен (Winenne). Докторат по право и диплома по икономически науки. Икономист и съветник в Министерство на икономиката (1949 г.). Финансов инспектор в министерствата на заетостта, социалната сигурност и средните класи (1959 г.). Съветник към кабинета на министър-председателя (1963 г.). Заместник-началник на кабинета на министъра на координирането на социалните въпроси и образованието (1966 г.). Началник на кабинета за икономически и социални въпроси на министър-председателя (1968 г.). Началник на кабинета на председателя на министерския комитет за икономическо и социално координиране (1972 г.). Началник на кабинета на държавния секретар, отговорен за бюджета (1974 г.). Главен финансов инспектор, акредитиран към министъра на комуникациите (1976 г.). Началник на кабинета на държавния секретар, отговорен за бюджета (1977 г.). Главен финансов инспектор, акредитиран към министъра на комуникациите (1979 г.). Генерален пълномощник за реформата на държавните отчети (198 г.). Член на Сметната палата от 18 октомври 1987 г. до 15 март 1992 г. Починал на 15 март 1992 г.
 • 21.12.1992 г. – 09.02.1994 г.

  Роже КАМЮ (Roger CAMUS)

  Роже КАМЮ (Roger CAMUS)

  Роден в Буфиу (Bouffioulx) на 18 декември 1928 г. Диплома по търговски и финансови науки (1953 г.). Успешно преминава публичен конкурс за помощник-финансов инспектор (1958 г.). Втора награда от Института за административни науки (1963 г.). Член на Кралското общество за политическа икономика. Председател на Groupe Économique HEC Saint-Louis. Национален статистически институт (1947 г.). Различни длъжности в Сметната палата на Белгия (1954 г.). Специален отдел за бюджетни разследвания (1966 г.). Техническо сътрудничество на високо ниво в Заир (1973 г.). Член на Сметната палата на Белгия (1975 г.). Служител за връзка със Сметната палата на Европейските общности (1977 г.). Одитор на Агенцията за културно и техническо сътрудничество в Париж (1976 г.). Сътрудник на началника на кабинета на министъра на социалната сигурност (1974 г.). Член на Публичния център за социална дейност в Брюксел (1989 г.). Член на Сметната палата от 21 декември 1992 г. до 9 февруари 1994 г. Починал на 15 октомври 2013 г.
 • 10.02.1994 г. – 29.02.2000 г.

  Патрик ЕВРАР (Patrick EVERARD)

  Патрик ЕВРАР (Patrick EVERARD)

  Роден в Етербек (Etterbeek) на 13 март 1940 г. Правно образование в Свободния университет на Брюксел. Диплома по бизнес инженеринг в правния факултет на Нанси. Частен сектор (1961—1963 г.). Администратор в Европейската комисия. Изготвя проекти на директиви за хармонизиране на търговското право (1963 г.). Главен администратор в Генерална дирекция „Бюджет“ (1968 г.). Сътрудник на Генералния директор (1972 г.). Ръководител на отдел „Общ бюджет, управление и финансова информация“ (1974 г.). Ръководител на отдел, а впоследствие директор в Сметната палата, отговорен за помощта за развиващите се страни (1978 г.). Директор, отговорен за методологията на одита (1985 г.). Генерален секретар (1989 г.). Член на Сметната палата от 10 февруари 1994 г. до 28 февруари 2000 г. Одит на мерките в подкрепа на страните от Централна и Източна Европа, новите независими държави от бившия СССР и Монголия (1996 г.). Починал на 11 март 2024 г.
 • 01.03.2000 г. – 28.02.2006 г.

  Робер РЕЙНДЕРС (Robert REYNDERS)

  Робер РЕЙНДЕРС (Robert REYNDERS)

  Роден в Остенде (Oostende) на 23 май 1945 г. Диплома по икономически науки от Университета на Гент. Ръководител на отдел „Проучвания“ към Централната банка на Белгия. Отговаря за националните отчети и публичните финансови отчети (1976 г.). Специален съветник за икономическата и парична политика на Централната банка на Бурунди от името на Международния валутен фонд (1983 г.). Началник на кабинета на Федералния министър за бюджета (1988 г.). Директор и член на борда на Централната банка на Белгия (1991 г.). Член на борда на белгийско-люксембургския Институт за ценни книжа (2000 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2000 г. до 28 февруари 2006 г. Починал на 8 ноември 2021 г.
 • 01.03.2006 г. – 30.04.2018 г.

  Карел ПИНКСТЪН (Karel PINXTEN)

  Карел ПИНКСТЪН (Karel PINXTEN)

  Роден през 1952 г. в Оверпелт (Overpelt), Белгия. Магистърска степен по икономика (M. Phil.) от Университета Кеймбридж (Обединено кралство) като стипендиант на Британския съвет. Магистърска степен по икономика със специализация в областта на публичните финанси и монетарната икономика от Католическия университет в Льовен. Диплома за общоуниверситетско образование по право от университета в Антверпен. В периода 1977—1978 г. г-н Пинкстън е асистент-изследовател в областта на публичните финанси в Центъра за икономически изследвания към Католическия университет в Льовен. През 1978 г. г-н Пинкстън преминава шестмесечно обучение в Япония като лауреат на Наградата на белгийския министър на външната търговия. Той работи като одитор в Сметната палата на Белгия от 1980 г. до влизането си в състава на белгийското правителство през 1994 г. Командирован е от белгийската Сметна палата в периода 1984—1994 г. Кмет на Оверпелт (Overpelt) от 1983 г. до 2006 г. В периода 1984—1985 г. е съветник в кабинета на заместник-председателя на Белгия. В периода 1985—1989 г. е съветник в кабинета на министъра на финансите на Белгия. Като депутат в Европейския парламент в периода 1989—1991 г. г-н Пинкстън е член на Комисията по бюджета към Европейския парламент и на Комисията по икономически и валутни въпроси. Депутат във Федералния парламент на Кралство Белгия от 1991 г. до 1994 г. и член на Комисията по финанси. Назначен е за министър на отбраната от 1994 г. до 1995 г. и за министър на селското стопанство и на малките и средни предприятия от 1995 г. до 1999 г. По време на мандата си като депутат във федералния парламент на Кралство Белгия от 1999 г. до 2006 г. г-н Пинкстън е член на Комисията по финанси и Комисията по външни работи. През 2004 г. е избран за председател на Комисията по външни работи. Член на Европейската сметна палата от 1 март 2006 г. до 30 април 2018 г. През 2015 г. Негово величество Кралят на Белгия Филип удостоява г-н Пинкстън с титлата барон.
 • 01.01.2007 г. – 31.12.2012 г.

  Надежда САНДОЛОВА (Nadejda SANDOLOVA)

  Надежда САНДОЛОВА (Nadejda SANDOLOVA)

  Родена в България на 17 април 1956 г. Магистър по Планиране, управление и баланс от ВИИ „Карл Маркс“, София. Специализиран изследовател по финансов анализ в Научноизследователския институт по икономика на строителството в София (1980—1986 г.). Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет (1988—2006 г.). Началник управление в Министерство на промишлеността. Задълженията ѝ включват анализ на дълговете и отпуснатите кредити на държавни предприятия, както и управление на отношенията с международни финансови институции (1991 г.). Член на Управителния съвет на ТБ „Софиябанк“ АД, България (1993 г.). Член на Сметната палата на Република България, отговорен за одита на Българска народна банка, държавния дълг, Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Българската агенция за експортно застраховане, приватизацията, държавногарантирания външен дълг, както и на проекти за публично-частно партньорство. Служител за връзка с другите върховни одитни институции, включително с Европейската сметна палата (1995 г.). Член на Одиторския борд на Банката за развитие на Съвета на Европа в Париж (2004 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г. в одитна група IV „Собствени ресурси, банкови дейности, административни разходи, институции и органи на Общността, вътрешни политики“. Заместник-член на Административния комитет на Сметната палата (2007 г.). Член на Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз“. Представител на Одитен състав IV в Одитен състав CEAD (2010 г.).
 • 01.01.2013 r. – 17.09.2023 r.

  Iliana IVANOVA

  Илиана ИВАНОВА (Iliana IVANOVA)

  Родена в Стара Загора през 1975 г. Магистърска степен по международни икономически отношения, Икономически университет — Варна; Магистърска степен по бизнес администрация, Thunderbird School of Global Management, Arizona State University, САЩ. Координатор, международни финансови институции, Министерство на земеделието и храните на България (1999—2002 г.); инвестиционен и бизнес анализатор в различни финансови и банкови институции в САЩ (2004—2006 г.); общински съветник, Столична община (2007—2009 г.); член на Европейския парламент (2009—2012 г.), където изпълнява различни функции — заместник-председател на комисията по бюджетен контрол (CONT), заместник-председател на специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза (CRIS) и заместник-председател на делегацията за връзки на ЕС с Китайската народна република. Член на Европейската сметна палата от 2013 г. — член-докладчик по редица одитни задачи, свързани със съответствието и изпълнението; от 2016 г. ръководител на Одитен състав II „Инвестиции за сближаване, растеж и приобщаване“; от 2022 г. председател на Комитета за контрол на качеството на одита и председател на Комитета по професионални стандарти към Международната организация на върховните одитни институции. От септември 2023 г. член на Европейската комисия — комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2016 г.

  Ян КИНЩ (Jan KINŠT)

  Ян КИНЩ (Jan KINŠT)

  Роден през 1965 г. в Прага. Завършва финанси в Университета по икономика в Прага (1987 г.). Участва в следните семинари: Счетоводна отчетност и одит в публичния сектор“ (Институт за публични финанси и счетоводство (CIPFA), Лондон), „Приватизация и публични финанси“ (Японска агенция за международно сътрудничество (JICA), Токио), „Управление на публичните финанси“ (Международен валутен фонд (МВФ), Виена), „Държавна финансова статистика“ (МВФ, Вашингтон, окръг Колумбия), „Помощ за развитие на корпоративния сектор“ (JICA), Токио). Работи в Министерство на финансите на Чешката република, дирекция „Финансови анализи“ (1988 г.) и дирекция „Държавен бюджет“ (1990 г.). Заместник-директор на дирекция „Държавен бюджет“ и ръководител на отдел „Общи бюджетни въпроси“ (1994 г.). Член на Комитета по финанси на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) (1993—1996 г.). Директор на отдел „Анализ“ в Сметната палата на Чешката република (Nejvyšší kontrolní úřad). Представлява чешката Сметна палата в работната група за изготвяне на ръководства за одит, съставена от представители на Европейската сметна палата, SIGMA и експерти на страните-кандидатки. Работи като експерт към Световната банка (1999 г.). Назначен за член на Сметната палата на Чешката република (юли 2003 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2016 г. в Одитна група III „Външни дейности“. Член на Административния комитет на Сметната палата. Член и ръководител на Комитета за проверка. Член и ръководител на Комитета за проверка на Европол. Ръководител на Одитен състав III „Външни дейности“ и член на Административния комитет (2010 г.). Представител на Одитен състав III в Одитен състав CEAD (2011 г.). Член и впоследствие ръководител (2013 г.) на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“ и представител на този състав в Одитен състав CEAD.
 • 18.10.1977 г. – 17.04.1983 г.

  Арне ЙОХАНСЕН (Arne JOHANSEN)

  Арне ЙОХАНСЕН (Arne JOHANSEN)

  Роден на 29 август 1922 г. в Копенхаген. Диплома по право (Juridisk Kandidat) от Университета на Копенхаген (1948 г.). Длъжностно лице в датската Служба за одит на публичните средства (1948 г.). Сертификат за правоспособност за Апелативния съд (1952 г.). Одитор в Международния съвет на одиторите на НАТО в Париж (1957 г.). Член на Одитния съвет за Европейската организация за космически изследвания (ESRO) в Париж (1964 г.). Ръководител на звено в Службата за одит на публичните средства (1966 г.). Ръководител на отдел в Службата за одит на публичните средства (1972 г.). Член на Одитния съвет на Европейските общности в Брюксел (1973 г.). Заместник-одитор на публични отчети (1976 г.). Член на Сметната палата от 18 октомври 1977 г. до 17 април 1983 г. Починал на 1 май 1996 г.
 • 18.04.1983 г. – 17.04.1989 г.

  Кел БРЕКСТОФТЕ (Keld BRIXTOFTE)

  Кел БРЕКСТОФТЕ (Keld BRIXTOFTE)

  Роден на 6 май 1922 г. в Herrested. Диплома по право от Университета на Копенхаген (1948 г.). Адвокат (1948 г.). Длъжностно лице в датската Служба за одит на публичните средства (1949 г.). Временно назначен към Международния съвет на одиторите на НАТО (1956 г.). Одитор в Международния съвет на одиторите на НАТО (1960 г.). Ръководител на звено в датската Служба за одит на публичните средства (1967 г.). Ръководител на отдел в датската Служба за одит на публичните средства (1974 г.). Делегиран одитор към Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), Рийдинг, Обединеното кралство (1976 г.). Делегиран одитор към Европейската лаборатория по молекулярна биология (ЕЛМБ), Хайделберг, Германия (1978 г.). Одитор (1977 г.). Член на Сметната палата от 18 април 1983 г. до 17 април 1989 г. Починал на 23 септември 1990 г.
 • 18.04.1989 г. – 30.06.1995 г.

  Оле ВАРБЕР (Ole WARBERG)

  Оле ВАРБЕР (Ole WARBERG)

  Роден на 24 октомври 1931 г. във Vejle. Диплома по икономика от Университета на Копенхаген (1957 г.). Одитор в датската Служба за одит на публичните средства (1957 г.). Одитор към НАТО (1966 г.). Ръководител на звено в датската Служба за одит на публичните средства (1971 г.). Ръководител на отдел в датската Служба за одит на публичните средства (1973 г.). Заместник-председател на Сметната палата на Дания (1983 г.). Член на Сметната палата от 18 април 1989 г. до 30 юни 1995 г. Починал на 4 юни 2014 г.
 • 01.07.1995 г. – 31.12.2001 г.

  Йоан МОА (Jørgen MOHR)

  Йоан МОА (Jørgen MOHR)

  Роден в Копенхаген през 1940 г. Диплома по политология от Университета на Копенхаген и от Колежа за бизнес администрация (Handelshøjskolen) на Копенхаген. Длъжностно лице в Министерство на финансите и Министерство на външните работи (1965 г.). Заместник-ръководител на отдел в Сметната палата на Дания (Rigsrevisionen). Ръководител на отдел, отговарящ за одита на отчетите на обществените поръчки за строителство и за Министерството на Гренландия. Член на Управителния съвет, отговарящ за одита на министерствата на социалните грижи и околната среда (1971 г.). Председател на Сметната палата на Дания (1985 г.). Член на Апелативния съвет в областта на монополите (1987 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 юли 1995 г. до 31 декември 2001 г., отговорен за одита на социалните политики, промишлеността, Центъра за развитие на професионалното обучение (Солун), Фондацията за подобряване на условията на живот и труд (Дъблин) и Кохезионния фонд (сектор „Опазване на околната среда“).
 • 01.01.2002 г. – 29.02.2012 г.

  Мортен Луис ЛЕВИСОН (Morten Louis LEVYSOHN)

  Мортен Луис ЛЕВИСОН (Morten Louis LEVYSOHN)

  Роден през 1949 г. в Копенхаген. Диплома по право от Университета на Копенхаген. Длъжностно лице в Службата на държавния попечител (Public Trustee) към Министерството на правосъдието (1972 г.). Ръководител на звено в Сметната палата на Дания (Rigsrevision), отговарящ за изготвянето на годишния доклад, междуведомственото планиране, одита на Министерството на социалната политика, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда (1985 г.). Ръководител на отдел в Сметната палата на Дания, отговарящ за общото планиране и управление на финансовите одити (1995 г.). Член на работна група, съставена от представители на върховните одитни институции на ЕС и на Европейската сметна палата и работеща върху „Европейски указания за приложение на одитните стандарти на ИНТОСАЙ“ (1996 г.). Заместник-председател на Сметната палата на Дания, отговарящ за финансовите одити и одитите на изпълнението на министерствата на отбраната, на данъчното облагане и на хранителната промишленост, селското стопанство и риболова (1999 г.). Служител за връзка, отговарящ за отношенията с Европейската сметна палата и с Международния съвет на одиторите на НАТО (2000 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2002 г. до 29 февруари 2012 г. Отговаря за одита на административните разходи на институциите на ЕС, на Службата за официални публикации на ЕС, на външните служби и делегациите на Общността, както и за одита на субсидиите (2002 г.). Член на Одитна група IV „Приходи, банкови дейности, административни разходи, институции и органи на Общността, вътрешни политики“ (2004 г.). Ръководител на Одитна група IV (2005 г.). Член на Одитна група CEAD (координация, комуникация, оценка, достоверност и развитие). Заместник-член на Административния комитет (2009 г.). Член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ и представител на Одитен състав II в състав CEAD. Ръководител на Одитен състав II и член на Административния комитет на Сметната палата (2010 г.).
 • 01.03.2012 г. - 01.02.2015 г.

  Henrik OTBO

  Хенрик ОТБО (Henrik Otbo)

  Роден на 14 ноември 1949 г. в Копенхаген. Магистър по икономика от Университета на Копенхаген (1976 г.). Длъжностно лице в Сметната палата на Дания (Rigsrevisionen) (1976—1984 г.). Хоноруван преподавател по икономически науки и цивилизация (1980—1983 г.) и теоретична статистика (1983 г.) в Бизнес колежа на Копенхаген (Copenhagen Business School). Аташе в кабинета на датския член на Европейската сметна палата (1984—1985 г.). Началник на кабинета на датския член на Европейската сметна палата (1985—1988 г.). Длъжностно лице в Сметната палата на Дания (1988—1989 г.). Преподавател по теоретична статистика в Университета на Копенхаген (1988—1991 г.). Ръководител на звено в Сметната палата на Дания (1989—1995 г.). Хоноруван преподавател по икономически науки и цивилизация в Университета на Копенхаген (1991—1995 г.). Председател на Сметната палата на Дания (1995—2012 г.). Председател на Комитета за професионални стандарти на ИНТОСАЙ (2004—2012 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2012 г. до 1 февруари 2015 г. в група CEAD „Координация, комуникация, оценка, достоверност и развитие“. Починал на 1 февруари 2015 г.
 • 18.10.1977 г. – 17.10.1983 г.

  Алберт ЛАЙХТ (Albert LEICHT)

  Алберт ЛАЙХТ (Albert LEICHT)

  Роден в Хагенбах на 1 март 1922 г. Учи право в Университета на Майнц (1946 г.). Referendar (първи държавен изпит по право) след това Assessor (втори държавен изпит по право) (1949 г.). Правна практика, след това съдия в Sozialgericht (Социален съд) в Шпайер (1953 г.). Администратор (Referent) в Министерство на образованието и културата на провинция Райнланд-Пфалц (1955 г.). Член на германския парламент (Bundestag). Председател на Одитния подкомитет на Бюджетния комитет (1957 г.). Председател на групата на Християндемократическия и Християнсоциалния съюз (CDU/CSU) в Бюджетния комитет (1965 г.). Парламентарен държавен секретар към Федералното министерство на финансите (1967 г.). Председател на Бюджетния комитет на Bundestag (1969 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 ноември 1977 г. до 17 октомври 1983 г. Починал на 2 октомври 1994 г.
 • 18.10.1983 г. – 20.12.1989 г.

  Лотар ХАЗЕ (Lothar HAASE)

  Лотар ХАЗЕ (Lothar HAASE)

  Роден в Касел на 30 август 1923 г. Степен по икономически науки от Университета на Марбург (1948 г.). Федерална служба по заетостта (1953 г.). Член на германския парламент (Bundestag) (1961 г,). Член на Бюджетния комитет на Bundestag. Член на Одитния комитет на Бюджетния комитет, отговорен за одита на отчетите на Федералната република (1962 г.). Председател на Бюджетния комитет (1980 г.). Председател на Комитета по икономическите въпроси на Bundestag (1982 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1983 г. до 20 декември 1989 г. Починал на 8 декември 2013 г.
 • 21.12.1989 г. - 31.12.2001 г.

  Бернард ФРИДМАН (Bernhard FRIEDMANN)

  Бернард ФРИДМАН (Bernhard FRIEDMANN)

  Роден в Отерсвайер на 8 април 1932 г. Доктор по икономика, завършил Университета на Фрайбург им-Брезгау и Университета по икономика и публична администрация на Фрайбург. Високи постове във Федералната държавна служба на Германия и в промишлеността. Член на германския парламент (Bundestag) (1976 г.), член на неговия Бюджетен комитет и председател на Комисията по бюджетен контрол (1982 г.) и на Комисията за одобрение на разходите за отбрана (1985 г.). Член на Европейската сметна палата от 21 декември 1989 г. до 31 декември 2001 г., отговорен за одита на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), дейностите по получаване или отпускане на заеми и лихвените субсидии, а също и за помощта за страните от Централна и Източна Европа и за новите независими държави от бившия Съветски съюз. Ръководител на одитната група, отговорна за структурните помощи, регионалната политика, интегрираните средиземноморски програми и секцията за транспортна инфраструктура на Кохезионния фонд (1994 г.). Председател на Сметната палата (1996—1999 г.). Починал на 18 май 2021 г.
 • 01.01.2002 г. - 31.12.2007 г.

  Хеда ФОН ВЕДЕЛ (Hedda VON WEDEL)

  Хеда ФОН ВЕДЕЛ (Hedda VON WEDEL)

  Родена в Кведлингбург/Харц на 18 юли 1942 г. Доктор по право. Издържани първи и втори държавен изпит по право. Завършила право в Университетите на Кил и Гьотинген (Германия) и в Университета на Бордо (Франция). Учи международни отношения в центъра на Университет „Джон Хопкинс“ в Болоня (Италия). Участва в местното управление на Хилдесхайм (Долна Саксония) (1971 г.). Ръководен служител във Федералното министерство на вътрешногерманските отношения и в Министерствата на Долна Саксония на вътрешните работи и на икономиката и на транспорта (1975 г.). Личен съветник в Министерство на вътрешните работи на Долна Саксония (1979 г.). Заместник-председател на местното управление на Везер-Емс (1981 г.). Държавен секретар в Министерство на храните, земеделието и горите на Долна Саксония (1983 г.). Член на германския парламент (Bundestag) (1990 г.). Председател на Федералната сметна палата на Германия (Bundesrechnungshof) (1993 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2007 г., отговорен за одита на земеделските политики, свързани с помощите на базата на площ, и с пазарите на мляко и на говеждо месо (2002 г.). Отговаря за Одитна група I „Опазване и управление на природните ресурси“ (2004 г.). Ръководител на Одитна група I (2007 г.). Член на Комитета за вътрешен одит на ЕСП. Заместник-член на Административния комитет на ЕСП и член на Съвместния одитен комитет на Европол.
 • 01.01.2008 г. – 28.02.2014 г.

  Харалд НОАК (Harald NOACK)

  Харалд НОАК (Harald NOACK)

  Роден във Франкфурт на Майн на 22 април 1949 г. Доктор по право от Университета „Йохан Волфганг Гьоте“ във Франкфурт на Майн. Издържани първи и втори държавен изпит по право (1975 г.). Младши съдия в прокуратурата във Висбаден и Ханау (Хесе). Три години е лектор в Университета по административни науки на Висбаден, център във Франкфурт на Майн (1980 г.). Прокурор (1981 г.). Ръководни длъжности в Министерство на правосъдието на Хесе. Главен прокурор (1984 г.). Ministerialrat (1986 г.). Ръководител на отдела за бюджетни въпроси и отдела за регионално планиране в Министерство на правосъдието на Хесе. Член на Федералната сметна палата (Bundesrechnungshof) и ръководител на Звеното за одит на социалното осигуряване (1989 г.). Ministerialdirigent, Ръководител на отдела за ядрено регулиране и радиационна защита към Министерство на околната среда, енергетиката и федералните въпроси на Хесе (1991 г.). Държавен секретар към Министерство на финансите на Хесе (1994 г.). Адвокат, специализирал в областта на създаването на закони, правото в областта на обществените поръчки и публично-частните партньорства). Член на Надзорния съвет на OLAF (Европейска служба за борба с измамите) (1999 г.). Държавен секретар в Министерство на финансите на провинция Северен Рейн-Вестфалия (2000 г.). Член (2004 г.), а впоследствие заместник генерален директор (2005 г.) на управителния съвет на Асоциацията на германските банки. Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2008 г. до 28 февруари 2014 г.: Одитна група II „Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергетика”. Заместник-член на Административния комитет на ЕСП (2008 г.). Член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика” (2010 г.). Ръководител на Одитен състав II и член на Административния комитет на ЕСП (2011 г.). Назначен от Сметната палата като неин представител в Съвета на одиторите на Европейския механизъм за стабилност (2012 г.).
 • 07.05.2004 г. – 02.10.2016 г.

  Керсти КАЛЮЛАЙД (Kersti KALJULAID)

  Керсти КАЛЮЛАЙД (Kersti KALJULAID)

  Родена в Тарту (Естония) през 1969 г. Завършва Университета в Тарту, Естония, с бакалавърска степен по биология (генетика) (1992 г.). Магистърска степен по бизнес администрация (MBA) (2001 г.). Работи за Hansapank Markets (отдел за инвестиционно банкиране) като сътрудник (1998 г.). Съветник по икономическа политика в кабинета на министър-председателя на Естония, като отговаря за отношенията с МВФ и други многостранни финансови институции (Европейската банка за възстановяване и развитие, Скандинавската инвестиционна банка (Nordic Investment Bank) и Световната банка). Участва в подготвителната работа по пенсионната реформа (1999 г.). Финансов управител на електроцентралата Iru (2002 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 10 октомври 2016 г. в Одитна група ІІ „Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергия“. Председател на Административния комитет на ЕСП (2006 г.). Член на група CEAD „Координация, комуникация, оценка, достоверност и развитие“ (2008 г.). Член на Съвместния одитен комитет на Европол. Отговорен член за декларацията за достоверност (DAS) в рамките на Одитен състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“ (2010 г.). Встъпване в длъжност на 10 октомври 2016 г. като президент на Република Естония за мандат от пет години.
 • 01.01.2017 г. — 31.12.2022 г.

  Juhan PARTS

  Юхан Партс (Juhan PARTS)

  Роден през 1966 г. в Талин, Естония. Следва в Университетa на Тарту и завършва специалност „Право“ с пълно отличие. Преди да се присъедини към Европейската сметна палата (ЕСП), Юхан Партс е бил министър-председател на Естония (2003—2005 г.), а преди това — главен одитор в Националната сметна палата на Естония (1998—2002 г.). Задачите на г-н Партс в ЕСП са насочени към отбраната и външните работи. Той отговаря за редица специални доклади, включително относно подкрепата от ЕС за върховенството на закона в Западните Балкани и намаляването на корупцията на високо равнище в Украйна. Юхан Партс е ръководител на Работната група на ЕСП за прогнози за бъдещето и също така член на Консултативния комитет „Стратегия и подготовка за бъдещето“.
 • 18.10.1977 г. – 17.05.1986 г.

  Майкъл Н. МЪРФИ (Michael MURPHY)

  Майкъл Н. МЪРФИ (Michael N. MURPHY)

  Роден в Корк на 19 януари 1919 г. Заемал е различни длъжности в държавната администрация (1937 г.). Административен служител, впоследствие помощник-ръководител в Министерство на финансите (1946 г.). Ръководител (1962 г.) и помощник секретар по въпросите на бюджета (1968 г.). Втори секретар (ръководител на управление), ръководител на управлението за публични разходи, отговарящ за всички дейности, свързани с тях (1971 г.). Секретар на Министерство на финансите. Директор на Централната банка на Ирландия. Заместник-гуверньор на Международната банка за възстановяване и развитие. Член на Комитета за координация на краткосрочната икономическа и финансова политика (ЕИО). Член на Националния икономически и социален съвет. Член на Националния научен съвет. Член на Управителния съвет и Изпълнителния комитет на Икономическия и социален институт за научни изследвания. Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 17 май 1986 г., като в периода 1977—1981 г. е неин председател. Починал на 28 март 2009 г.
 • 18.05.1986 г. – 09.02.1994 г.

  Richie RYAN (Ричи РАЙЪН)

  Ричи РАЙЪН (Richie RYAN)

  Роден в Дъблин на 27 февруари 1929 г. Завършил е икономика, право и политически науки в University College, Дъблин. Адвокат по търговско и данъчно право. Директор на дружество. Член на Съвета на министрите на икономиката и финансите. Управител в Международния валутен фонд и Европейската инвестиционна банка. Министър на финансите и публичните услуги (1973 г.). Председател на Съвета (1975 г.). Член на Европейския парламент (1977 г.). Първи заместник-председател на Европейския парламент (1984 г.). Член на Сметната палата от 18 май 1986 г. до 9 февруари 1994 г. Починал на 17 март 2019 г.
 • 10.02.1994 г. – 29.02.2000 г.

  Бари ДЕЗМЪНД (Barry DESMOND)

  Бари ДЕЗМЪНД (Barry DESMOND)

  Роден в Корк през 1935 г. Магистърска степен по търговия от National University of Ireland. Член на Института на индустриалните инженери. Служител по въпросите на образованието и промишлеността в Конгреса на синдикатите в Ирландия (1961 г.). Член на ирландския парламент (Dáil Éireann) (1969 г.). Делегат в Асамблеята на Съвета на Европа (1973 г.). Заместник председател на ирландската Лейбъристка партия (1981 ). Член на Комисията по бюджетен контрол (1987 г.). Член на Европейския парламент: Заместник-председател на Комисията по икономически и парични въпроси и индустриална политика. Заместник-председател на групата на Партията на европейските социалисти. Член на делегациите ЕП-АКТБ и ЕП-САЩ (1989 г.). Член на Европейската сметна палата от 10 февруари 1994 г. до 29 февруари 2000 г.: отговаря за ФЕОГА, секция „Ориентиране и научни изследвания“, ръководител на Одитна група I, отговарящ за „ФЕОГА I (секция „Животински продукти, захар, рибарство“) (1996 г.).
 • 01.03.2000 г. – 09.02.2010 г.

  Мойра ГЕЙГЪН-КУИН (Máire GEOGHEGAN-QUINN)

  Мойра ГЕЙГЪН-КУИН (Máire GEOGHEGAN-QUINN)

  Родена в Carna, окръг Galway на 5 септември 1950 г. Завършила е Carysfort Teacher Training College, Blackrock, Дъблин. Депутат в ирландския парламент (Dáil Éireann) (1975 г.). Парламентарен секретар в Министерство на промишлеността, търговията и енергетиката (1977 г.), държавен секретар в същото министерство (1978 г.). Първата жена министър в правителството след създаването на държавата. Министър по въпросите, свързани с областите Gaeltacht (1979 ). Държавен секретар на здравеопазването и образованието (1982 ). Председател на първата парламентарна комисия по въпросите на правата на жените (1982 ). Член на всепартийната комисия по въпросите на раздялата на семейството. Държавен секретар по европейските въпроси (1987 ). Отговаря за координирането на Ирландското председателство на ЕС (1990 ). Председател на междуведомствения комитет по политиката на ЕС и на Съветите по бюджет, култура, развитие и телекомуникации по време на Ирландското председателство. Министър на туризма, транспорта и комуникациите. Отговаря за 11 от основните държавни дружества в Ирландия (1992 г.). Министър на правосъдието (1993 г.), член на екипа на ирландското правителство, договорил Съвместната декларация на британското и ирландското правителство от декември 1993 г. относно мира и помирението в Ирландия. Работи в частния сектор като бизнес консултант. Директор без изпълнителни функции на две големи ирландски дружества. Автор на седмична рубрика във вестник „Irish Times“ и водеща в TG4 (телевизионна станция, излъчваща на ирландски език) (1997 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2000 г. до 9 февруари 2010 г. с отговорности в следните области: одит на животинските и растителните продукти в ЕС, други разходи и земеделски мерки по линия на ФЕОГА (2000 г.); ADAR (Развитие на одитната дейност и доклади); ръководител на група CEAD (Координация, оценка, достоверност и развитие) (2002 г.); член на Одитна група III „Външни дейности“ (2006 г.); член на Административния комитет на Европейската сметна палата при неговото създаване (2009 г.).
 • 31.03.2010 г. – 29.02.2012 г.

  Оун О'ШЕЙ (Eoin O'SHEA)

  Оун О'ШЕЙ (Eoin O’SHEA)

  Роден в окръг Galway през 1976 г. Дипломиран експерт-счетоводител, Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Ирландия. Член на Ирландския данъчен институт. Притежава множество дипломи: търговско право, Общество на юристите, Ирландия; правни науки, Honorable Society of Kings Inns, Ирландия; търговски съдебни спорове, Общество на юристите, Ирландия; несъстоятелност и корпоративно преструктуриране, Общество на юристите, Ирландия; дипломиран експерт-счетоводител в Deloitte & Touche, Дъблин (1996 г.). Председател на Ground Marketing Group (Havas Plc/4D, Ирландия) (2000 г.). Председател на Ирландския институт за консултанти по мениджмънт (2005 г.). Ръководител на Ирландския институт на директорите (2006 г.). Член на одитния комитет на Националната полицейска служба на Ирландия (An Garda Síochána) (2009 г.). Член на Европейската сметна палата от 31 март 2010 г. до 29 февруари 2012 г. Член на Одитна група III „Външни действия“. Член на Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз“. Заместник-член на състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“. Докладчик за дейността на Сметната палата по отношение на агенциите на ЕС.
 • 01.03.2012 г. – 28.02.2018 г.

  Кевин КАРДИФ (Kevin CARDIFF)

  Кевин КАРДИФ (Kevin CARDIFF)

  Роден в Дъблин на 24 февруари 1961 г.; Бакалавърска степен по хуманитарни науки, Вашингтонски университет (1983 г.); Магистърска степен по стопански науки, Университетски колеж, Дъблин (1991 г.); Диплома по приложно финансово право, Общество на юристите, Ирландия (2003 г.). Генерален секретар, Министерство на финансите (2010—2012 г.). Заместник-генерален секретар, Министерство на финансите (2006—2010 г.); Заместник-секретар, отговарящ за фискалната политика, Министерство на финансите (2005—2006 г.); Заместник-секретар, отговарящ за банковото дело, финансите и международните отношения, Министерство на финансите (2001—2005 г.); Началник, Централно звено за политика в областта на свободата на информацията и етиката, Министерство на финансите (1999—2001 г.); Началник, сектор „Административни бюджети“, Министерство на финансите (1998—1999 г.); Заместник-началник, Пенсионноосигурителна схема за публичния сектор, Министерство на финансите (1996—1998 г.); Заместник-началник, отдел „Парична и валутна политика“, Министерство на финансите (1989—1996 г.); Административен служител, Държавен вътрешен дълг (помощник дилър на облигации), Министерство на финансите (1988—1989 г.); Административен ръководител, Условия за наемане на работа в държавната администрация, Министерство на финансите/Министерство на публичната администрация (1986—1988 г.); Административен ръководител, Политика в областта на заплащането, Министерство на публичната администрация (1984—1986 г.) В допълнение към основните си функции, през последните години г-н Кардиф паралелно заема редица други длъжности, сред които: Член на Комисията на Централната банка на Ирландия; Заместник-директор и директор в Управителния съвет на Европейската инвестиционна банка; Председател и член на Фискалната консултативна група към правителството на Ирландия; Представител на Ирландия в Групата за Европейски кодекс за поведение в областта на данъчното облагане; Член и заместник-член на Комитета на ЕС по финансови услуги. Г-н Кардиф е член на Европейската сметна палата от 1 март 2012 г. до 28 февруари 2018 г.: член на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“, в Състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“, където отговаря за развитието и извършването на прегледи на одитната дейност, и в Състав IV „Пазарна регулация и конкурентоспособна икономика“.
 • 01.01.1981 г. – 17.10.1983 г.

  Георгиос ВИТАЛИС (Georges VITALIS)

  Георгиос ВИТАЛИС (George VITALIS)

  Роден в Атина през 1924 г. Степен по право от Университета на Атина. Адвокат (1949 г.). Областен съдия (1952 г.). Съдебен заседател в Първоинстанционния съд (1954 г.). Назначен за съдия към ООН от гръцкото правителство (1962 г.). Председател на Първоинстанционния съд (1965 г.). Съдия в Апелативния съд (1967 г.). Консултант в Сметната палата на Гърция (1975 г.). Заместник-председател на Сметната палата на Гърция, отговорен за одита на публичните финанси и на юридическите лица по публичното право (1980 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1981 г. до 17 октомври 1983 г. Починал на 10 септември 2013 г.
 • 18.10.1983 г. – 20.12.1989 г.

  Стергиос ВАЛАС (Stergios VALLAS)

  Стергиос ВАЛАС (Stergios VALLAS)

  Роден в Платанос Трикалон през 1926 г. Степен по право от Университета на Атина (1952 г.). Следдипломна квалификация по търговско и европейско право към Университета на Париж. Служител в Министерство на комуникациите (Генерална дирекция „Пощи“) (1948 г.). Адвокат в съда на Атина (1955 г.). Областен съдия (1956 г.). Съдебен заседател, а впоследствие съдия в Първоинстанционния съд (1957 г.). Председател на Първоинстанционния съд (1970 г.). Съдия в Апелативния съд и кмет на Солун (1974 г.). Консултант в Сметната палата на Гърция (1979 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1983 г. до 20 декември 1989 г. Починал на 9 ноември 2003 г.
 • 21.12.1989 г. – 31.12.1995 г.

  Константинос АНДРУЦОПУЛОС (Constantinos ANDROUTSOPOULOS)

  Константинос АНДРУЦОПУЛОС (Constantinos ANDROUTSOPOULOS)

  Роден в Пиргос Илиа през 1923 г. Степен по право от Университета на Атина. Адвокат в Атина (1952 г.). Съдебен заседател, а впоследствие съдия в Първоинстанционния съд (1954 г.). Съдебен заседател в Държавната правна служба (1964 г.). Държавен правен съветник в Министерство на координацията (Министерство на икономиката) и в министерствата на културата и науката, на външните работи, на земеделието и на отбраната (1969 г.). Учи в Академията за международно право в Университета на Далас (1972 г.). Участва в преговорите на Гърция за присъединяване към Европейските общности, проведени в постоянното представителство на Гърция в Брюксел (1975 г.). Правен съветник в министерство на земеделието (1976 г.). Член на Европейската сметна палата от 21 декември 1989 г. до 31 декември 1995 г. Починал на 1 януари 1998 г.
 • 01.01.1996 г. – 31.12.2001 г.

  Калиопи НИКОЛАУ (Kalliopi NIKOLAOU)

  Калиопи НИКОЛАУ (Kalliopi NIKOLAOU)

  Родена в Асос-Коринтос през 1937 г. Степен по икономика от Университета на Бон. Магистърска степен по икономика от Университета на Бъркли. Докторска степен по икономика от Университета на Бон. Експерт и изследовател към Центъра за икономическо планиране и изследвания, отговорен за промишления сектор. Член на Европейския парламент, координатор за бюджета (1981 г.). Председател на Компанията за гръцка държавна собственост. Посланик на Гърция/постоянен представител в ОИСР (1993 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1996 г. до 31 декември 2001 г.: отговаря за одита на разходите на секция „Гарантиране 2“ на ФЕОГА.
 • 01.01.2002 г. – 31.12.2013 г.

  Йоанис САРМАС (Ioannis SARMAS)

  Йоанис САРМАС (Ioannis SARMAS)

  Роден в Кос на 21 март 1957 г. Степен по право от Университета на Атина, като завършва първи по успех (1975 г.). Подготовка за докторат от Университета на Париж II Сорбона по наказателно право (1980 г.), публично право (1982 г.) и публични финанси (1983 г.). Преподава „Методология на правото и публични финанси“ в гръцката Национална школа по публична администрация (1989 г.) и „Съдебна практика на Съда на Европейските общности и на Европейския съд за правата на човека“ в гръцката Национална школа за съдебни служители (1997 г.). Докторат по право (1985 г., с отличие très honorable). Участва в конкурси за работа (1986 г.), организирани от Гръцкия държавен съвет и от Националната школа по публична администрация на Гърция (първо място и на двата конкурса). Магистрат в Гръцкия държавен съвет (1987 г.). Магистрат в Сметната палата на Гърция (1993 г.). Заместник-председател на Сметната палата на Гърция. Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2013 г.: Ръководител на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“. Отговаря за одита на Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и оперативните разходи на институциите и органите на ЕС и на Европейските училища. Член на сметната палата, който отговаря за разработването на методологията на ЕСП и за изследователския сектор. Председател на комисията, отговорна за оценяването на външните дейности на членовете на ЕСП. Член и председател на одитния комитет на Европол.
 • 27.01.1986 г. – 09.02.1994 г.

  Жузеп СУБИРАТС (Josep SUBIRATS)

  Жузеп СУБИРАТС (Josep SUBIRATS)

  Роден в Tortosa на 1 май 1920 г. Доктор по икономика. Счетоводител. Одитор. Преподавател по корпоративна данъчна политика в Независимия университет на Барселона. Директор на вестник El Pueblo(1936 г.). Директор на списание Ara. Сенатор в Учредителното събрание (1977 г.). Член на Съвместния комитет (Сенат/Конгрес) по бюджетни и финансови въпроси и бюджетите на Сената. Преизбран за сенатор на провинция Тарагона (1979 г.). Заместник-председател на Бюджетния комитет. Член на комитетите в областите финанси, бюджет, здравеопазване и социална сигурност, статут и председателство. Член на постоянния представителен орган на Сената. Член на делегация представители на Парламента на Каталоня, която преговаря за автономния статут на региона с Конституционната комисия на Конгреса. Говорител и секретар на парламентарната група „Каталоня, демокрация и социализъм“. Член на постоянната група на социалистите и координатор на дейностите на групата в икономическите, финансовите и бюджетните области. Член на комисиите на Сената, отговарящи за докладването относно държавния бюджет и на комисиите, консултирани относно проектозаконите в секторите данъци и икономика (1978 г.). Представител на Сената във Федерална република Германия и в Съвета на Европа за въпросите от икономически и данъчен характер. Ръководител на одитен отдел и член на Административния комитет (Comisiὀn de Gobierno) на Сметната палата на Испания. Член на Европейската сметна палата от 27 януари 1986 г. до 9 февруари 1994 г.
 • 10.02.1994 г. – 29.02.2000 г.

  Антони КАСТЕЛС (Antoni CASTELLS)

  Антони КАСТЕЛС (Antoni CASTELLS)

  Роден в Барселона на 24 септември 1950 г. Доктор по икономика. Преподавател по публични финанси в Университета на Барселона (1989 г.). Председател на една от двете камари на Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984—1989 г.). Член на Парламента на Каталуня, член на Бюджетния комитет (1992—1994 г.). Член на Европейската сметна палата от 10 февруари 1994 г. до 29 февруари 2000 г., отговарящ за областите „Собствени ресурси“ и „Регионален сектор — Транспорт — Туризъм“ (1996 г.).
 • 01.03.2000 г. – 28.02.2006 г.

  Х.М. ФАБРА БАЙЕС (Juan Manuel FABRA VALLÉS)

  Х.М. ФАБРА БАЙЕС (J.M. FABRA VALLÉS)

  Роден в Tortosa на 4 февруари 1950 г. Завършва университета „Комплутенсе“ в Мадрид. Ръководител на секцията на Народната партия в Тарагона (1978 г.). Член на Парламента на Тарагона. Член на Парламентарната асамблея на НАТО (1982 г.). Говорител на Народната партия на Tortosa (1979 г.). Регионален лидер на каталонската секция на Народната партия. Член на Националния изпълнителен комитет на Народната партия (1986 г.). Заместник-председател на европейската група на Народната партия в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (1989 г.). Член на Асамблеята на Западноевропейския съюз (1991 г.). Комисия по бюджетен контрол, Комисия по външни работи, Комисия за политиката за сигурност и отбрана (1994 г.). Член на Европейската сметна палата в периода 2000—2006 г.: Председател на Сметната палата в периода 2002—2005 г. Починал на 16 април 2012 г.
 • 01.03.2006 г. – 29.02.2012 г.

  Хуан РАМАЙО МАСАНЕТ (Juan RAMALLO MASSANET)

  Хуан РАМАЙО МАСАНЕТ (Juan RAMALLO MASSANET)

  Роден през 1943 г. в Палма де Майорка. Доктор по право от университета „Комплутенсе“ в Мадрид. Асистент и изследовател в университета „Комплутенсе“ в Мадрид (1969 г.). Преподавател в университета на Валядолид (1976 г.) и в Университета на Балеарските острови (1977 г.). Декан на Факултета по право (1978 г.). Заместник-съдия във Върховната съдебна палата на Балеарските острови (1979 г.). Заместник-ректор в университета на Балеарските острови (1980 г.). Депутат в Испанския парламент (1982 г.). Председател на Комисията по икономика, търговия и финанси (1983 г.). Член на комисиите по бюджет и външни работи, както и на Смесената комисия Конгрес-Сенат, която отговаря за връзките със Сметната палата за разглеждане на годишния държавен отчет (1984 г.). Представител на Испанския парламент на заседанията на Междупарламентарния съюз (1985 г.). Съветник в Института за фискални изследвания към Министерството на финансите на Испания. Участва в изготвянето на „Доклад за икономическото и финансовото управление на публичните разходи в Испания“ (1990 г.). Отговаря за изготвянето на обжалвания пред Конституционния съд на нормативни документи, съпътстващи държавния бюджет на Испания (1997 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2006 г. до 29 февруари 2012 г. в Одитна група IV „Приходи, банкови дейности, административни разходи, институции и органи на Съюза, вътрешни политики“.
 • 18.10.1977 г. – 20.12.1989 г.

  Пиер ЛЬОЛОН (Pierre LELONG)

  Пиер ЛЬОЛОН (Pierre LELONG)

  Роден в Париж на 22 май 1931 г. Дипломиран юрист от Института по политически науки на Париж (Institut d’études politiques de Paris). Бивш възпитаник на Академията по администрация (École d’Administration), икономическа и финансова секция (1956 г.). Министерство на финансите (1958 г.). Генерален секретариат по въпросите на междуведомственото икономическо сътрудничество (1961 г.). специален служител в кабинета на министър-председателя (1962 г.). Главен съветник в Сметната палата на Франция. Директор на Фонда за ориентиране и регулиране на земеделските пазари (1967 г.). Депутат в Парламента от департамента Финистер (1968 г.). Държавен секретар, отговарящ за пощите и телекомуникациите (1974 г.). Администратор на Националната каса за земеделски кредити (Caisse Nationale de Crédit Agricole) и на компания Air France. Член на Европейската сметна палата (ЕСП) от 18 октомври 1977 г. до 20 декември 1989 г. Председател на ЕСП в периода 1981—1984 г.
 • 21.12.1989 г. – 16.12.1995 г.

  Даниел СТРАСОР (Daniel STRASSER)

  Даниел СТРАСОР (Daniel STRASSER)

  Роден в Париж на 10 юни 1929 г. Диплома от Института по политически науки на Париж (Institut d’études politiques de Paris) (1950 г.). Доктор по икономически науки, дипломиран юрист по публично право. Специален служител към председателството на Управителния съвет. Кабинет на Генералния секретар на правителството, натоварен с въпросите от областта на външните работи (1953 г.). Командирован експерт в Комисията на Европейската икономическа общност (Общ пазар) в качеството на Главен администратор към Изпълнителния секретариат. Сътрудник на Генералния директор на дирекция „Администрация“ (1959 г.). Директор на дирекция „Вътрешни работи“ (1963 г.). Директор на дирекция „Администрация“ (1968 г.). Директор на дирекция „Човешки ресурси“ (1970 г.). Директор на дирекция „Бюджети“ (1973 г.). Генерален директор на дирекция „Бюджети“ към Комисията на Европейската икономическа общност (1977 г.). Извънреден главен съветник в Сметната палата на Франция. Делегиран служител относно въпросите в областта на въздушното пространство (1986 г.). Председател на Националната асоциация на докторите по икономически науки и Председател на Изпълнителното бюро (1978 г.). Преподавател в трети цикъл по европейски публични финанси в Колежа на Европа в Брюж (1981 г.). Преподавател в Европейския университетски център в Нанси. Хоноруван преподавател на Университета в Страсбург (1983 г.). Член на Европейската сметна палата (ЕСП) от 21 декември 1989 г. до 16 декември 1995 г. Починал на 16 декември 1995 г.
 • 01.01.1996 г. – 31.12.2007 г.

  Жан-Франсоа БЕРНИКО (Jean-François BERNICOT)

  Жан-Франсоа БЕРНИКО (Jean-François BERNICOT)

  Роден в Париж на 5 март 1948 г. Инженер от Военноморската академия на Франция, завършва Френската школа за управление на военноморските сили и Харвардския институт по държавно управление „Джон Ф. Кенеди“ (Harvard's John F. Kennedy School of Government), САЩ. Заема различни длъжности в Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и морските работи, както и в Междуведомствената морска мисия (1968 г.). Одитор в Сметната палата на Франция, а след това и одитор-докладчик. Отговаря за одитите на Министерството на образованието и научните изследвания, както и за министерствата на външните работи и сътрудничеството. Участва във външни одити на финансовите отчети на Организацията на обединените нации и Световната метеорологична организация (1987 г.). Член на комитети на ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ (1988 г.). Докладчик пред Службата за финансова и бюджетна дисциплина (1990 г.). Специален служител към първия председател на Сметната палата на Франция, с функции за създаване на отдел за международни и европейски дейности, а след това заместник-главен секретар на Сметната палата (1993 г.). Член на Националната дисциплинарна камара на счетоводителите в частния сектор и представител на Сдружението на френските счетоводители в Комитета по публичния сектор на Международната федерация на счетоводителите (IFAC). Преподавател по публични финанси на Общността в курсовете на следдипломното обучение в Университета Париж I. Старши лектор в Националния институт по администрация (École Nationale d'Administration). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1996 г. до 31 декември 2007 г. Отговаря за одитната дейност на сектора за собствени ресурси на ЕС и възстановяване на разходите на държавите членки. Натоварен е със създаването на нов одитен сектор „Развитие на селските райони, рибарство и морски въпроси“ (2000 г.). Ръководител на Одитна група I „Опазване и управление на природните ресурси“, отговаря за одитната дейност на пазарите на животинските и растителните продукти и развитието на селските райони, рибарството и морските въпроси (2002 г.).
 • 01.01.2008 г. – 31.12.2013 г.

  Мишел КРЬОТЕН (Michel CRETIN)

  Мишел КРЬОТЕН (Michel CRETIN)

  Роден е в Лонс льо Соние (Lons-Le-Saunier) на 17 август 1942 г. Завършва Училището за висши търговски науки (HEC) и Националния институт по администрация (ENA). Одитор във френската Сметна палата (1969 г.). Постоянен представител на първия председател на френската Сметна палата, в качеството на директор на Съвета на одиторите на ООН в Ню Йорк (1986 г.). Директор на мисията на Съвета на одиторите на Световната метеорологична организация (СМО) в Женева (1989 г.). Постоянен представител в Рим на първия председател на френската Сметна палата, директор по външния одит на Организацията по земеделие и прехрана (FAO) и Световната продоволствена програма (WFP) към ООН (1994 г.). Избран е за член на Международния съвет на одиторите на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) в Брюксел (1998 г.). Председател на Шеста камара на Сметната палата на Франция (2005 г.). Освен функциите си във френската Сметна палата той е също така представител на Франция в Комитета по публичния сектор на Международната федерация на счетоводителите (International Federation of Accountants - I.F.A.C.) (1989 г.). Член на Комитета за държавните стандарти за финансова отчетност на Франция. Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2013 г. Член на Одитна група I „Опазване и управление на природните ресурси“ (2008 г.). Ръководител на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“ и член на Административния комитет (2010 г.). Член на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“ и заместник-член на Административния комитет.
 • 01.01.2014 г. – 31.12.2019 г.

  Даниел ЛАМАРК (Danièle LAMARQUE)

  Даниел ЛАМАРК (Danièle LAMARQUE)

  Родена на 22 януари 1953 г. в Байон; завършила Националното училище по публична администрация (ENA). Магистрат в Сметна палата на Франция (1984 г.), по-късно работи като ръководител на два регионални клона на Сметната палата (в Руан и Марсилия). Председател на Европейско общество за оценяване (за периода 2020—2021 г.), член на различни мозъчни тръстове и академични мрежи.
 • 15.07.2013 r. – 14.07.2019 r.

  Невен Матес (Neven MATES)

  Невен Матес (Neven MATES)

  Роден през 1951 г. в Загреб; придобита бакалавърска степен от Факултета по политически науки, Университет в Загреб (през 1975 г.); магистърска степен по икономика, Факултет „Външна търговия“, Университет в Загреб (1981 г.); докторска степен по икономика, Икономически факултет, Университет в Загреб (1988 г.); стипендиант по програма „Фулбрайт“, North-Western University, Еванстън, Илинойс, САЩ (завършил през 1990 г.) Различни длъжности в областта на научните изследвания, включително: началник на Отдела за парична политика и научен сътрудник, Институт по икономика, Загреб, Хърватия (до 1992 г.); член на консултативните комитети по макроикономическа политика и структурни реформи, сформирани от федералното правителство на бившата Социалистическа федеративна република Югославия (до 1989 г.); член на Управителния съвет на Агенцията за възстановяване на банки към правителството на бившата СФР Югославия (до 1990 г.); съветник на Управителя на Националната банка на Хърватия относно въвеждането на първата хърватска валута след обявяването на хърватската независимост (до 1992 г.); служител на МВФ, Вашингтон, САЩ (1992—2009 г.); икономист в Дирекция „Фискални въпроси“, направление Пакистан (до 1993 г.), направление Полша (до 1995 г.); главен икономист, направление бившата югославска република Македония, дирекция „Европа“ (до 1997 г.), направление Словакия (до 1999 г.); ръководител на мисия в Албания (2000 г.); ръководител на мисия в Румъния (до 2004 г.); старши постоянен представител, ръководител на Московското бюро на МВФ, Русия (до 2009 г.); ръководител на мисия в Беларус, по време на мандата в Москва (до 2009 г.); старши съветник в Хърватската национална банка (2009—2013 г.). 2013 г. — Избран за член на Европейската сметна палата и назначен в Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз“.
 • 18.10.1977 г. – 31.12.1992 г.

  Алдо АНДЖИОИ (Aldo ANGIOI)

  Алдо АНДЖИОИ (Aldo ANGIOI)

  Роден в Рим на 11 април 1927 г. Магистърска степен по право (1947 г.). Преминава конкурс за администратори в Министерството на заетостта и социалната сигурност (1949 г.). Магистрат в Сметната палата на Италия (Corte dei Conti) (1953 г.). Съветник в Сметната палата на Италия (1970 г.). Член на Международния съвет на одиторите на НАТО (1973 г.). Председател на Международния съвет на одиторите на НАТО (1974 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 31 декември 1992 г.: Председател на Сметната палата от 1990 до 1992 г. Починал на 24 октомври 2020 г.
 • 01.01.1993 г. – 28.02.2006 г.

  Джорджо КЛЕМЕНТЕ (Giorgio CLEMENTE)

  Джорджо КЛЕМЕНТЕ (Giorgio CLEMENTE)

  Роден в Рим на 18 декември 1939 г. Бакалавърска степен по право и магистърска степен по трудово право от Университета на Рим. Различни управленски длъжности в министерствата на отбраната, пощите, строителните дейности и транспорта (1962 г.). Магистрат в Сметната палата на Италия, назначен в отдела за международни и общностни отношения, в първо съдебно отделение за публични отчети, както и в службата за координиране на последващи одити (1972 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1993 г. до 28 февруари 2006 г., отговаря за одита на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (бюджетно управление и процедури за контрол, и общи въпроси). Отговаря за одита на Европейските фондове за развитие (1996 г.).
 • 01.03.2006 г. – 28.11.2011 г.

  Масимо ВАРИ (Massimo VARI)

  Масимо ВАРИ (Massimo VARI)

  Роден през на 23 октомври 1937 г. във Фрозиноне (Frosinone). Диплома по право от Университета „Ла Сапиенца“ (La Sapienza), Рим. Магистрат в Сметната палата на Италия (1972 г.), където последователно има различни функции в областта на одита, в т.ч. в кабинета на генералния прокурор (1973 г.), в отделението, отговарящо за местните органи, а също и в различни правосъдни отделения (1980 г.). Съдия в Конституционния съд на Италия (1993 г.), а след това и заместник-председател на Конституционния съд (2001 г.). Ръководител на отделение, отговарящ за координирането на регионалните одитни отделения на Сметната палата. Назначен също така за член на Колегиалния орган на отделенията, отговарящ за оценката на годишните държавни отчети и отчетите на регионите и провинциите със специален статут, както и за докладите пред Парламента (2002 г.). Лектор в различни висши учебни заведения по конституционна съдебна практика, държавно и публично счетоводство, както и по административно и конституционно право. Докладчик на различни международни конференции. От 1980 г. е член на различни обществени комисии и изследователски групи. Председател на Научно-техническия комитет към Министерството на вътрешните работи, създаден, за да проучи основните задължения на местните органи (2003 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2006 г. до 28 ноември 2011 г., назначен в Одитна група II „Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергетика“. Член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ (2010 г.); починал на 18 юни 2013 г.
 • 02.11.2004 г. – 01.11.2010 г.

  Кикис КАЗАМИАС (Kikis KAZAMIAS)

  Кикис КАЗАМИАС (Kikis KAZAMIAS)

  Роден в Лефконико (Фамагуста) на 27 август 1951 г. Магистърска степен по икономика от Висшата икономическа школа (Hochschule für Ökonomie) в Берлин със специализация в областта на международната търговия и международните икономически отношения. Ръководител на вноса в голяма търговска фирма (1977 г.). Ръководител на семейна фирма (1984 г.). Избран за член на Камарата на представителите на Кипър (1991 г.) като представител на Прогресивната работническа партия. Преизбран през 1996 г. Член на Парламентарната комисия по бюджет и финанси и на Комисията по търговия, промишленост и туризъм (1991 г.). Член на Комисията по комуникация и обществени дела (1991 г.). Член на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър. Представлява Парламента на Кипър на различни международни заседания (1996 г.). Изпълнителен директор на най-голямата кипърска организация за кооперативно финансиране (1997 г.). Председател на Инвестиционната група на кооперативните дружества (1999 г.). Избран за кмет на Фамагуста. Председател на Комитета на окупираните общини и първи заместник-председател на Съюза на кипърските общини (2001 г.). Назначен за министър на комуникациите и строителните дейности от президента на Република Кипър (2003 г.). Назначен също така за член на Съвета по вътрешен контрол. Участва като министър в заседанията на Съвета на министрите на ЕС в областта на транспорта, развитието, корабоплаването и телекомуникациите. Подава оставка през април 2004 г. Член на Европейската сметна палата от 2 ноември 2004 г. до 1 ноември 2010 г. Отговаря за Одитна група I „Опазване и управление на природните ресурси“. Член на Административния комитет на ЕСП (2004 г.). Член на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“ (2010 г.).
 • 02.11.2010 г. – 01.11.2022 г.

  Лазарос С. Лазару (Lazaros S. Lazarou)

  Лазарос С. Лазару (Lazaros S. Lazarou)

  Роден в Liopetri (Famagusta), Кипър, на 10 януари 1958 г.; Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (FCCA); Магистърска степен по публична администрация от Kennedy School of Government (Харвард); Бакалавърска степен по икономика от University of Hull, Обединено кралство. Обучава се и работи в одиторски дружества като професионален счетоводител / одитор в Обединеното кралство и Кипър. Професионална кариера: Служба за вътрешни приходи на Република Кипър (1989—1999 г.); Министерство на финансите — Главен счетоводен експерт на Република Кипър (2000—2010 г.); Европейска сметна палата (ЕСП) — член на Колегиума (2010—2022 г.). Като член на ЕСП работи в Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“ (ноември 2010 г. — април 2012 г.); Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика” (май 2012 г. — януари 2014 г.); Състав CEAD като представител на Одитни състави I и II (януари 2011 г. — януари 2014 г.); Състав CEAD като негов постоянен член (февруари 2014 г. — май 2016 г.); Одитен състав V като негов ръководител (юни 2016 г. — февруари 2020 г.); Одитен състав II „Инвестиции за сближаване, растеж и приобщаване“ (февруари 2020 г. — октомври 2022 г.). В продължение на шест години г-н Лазару е членът на ЕСП, отговарящ за Годишния доклад (февруари 2014 г. — февруари 2020 г.).
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2016 г.

  Игорс ЛУДБОРЖС (Igors LUDBORŽS)

  Игорс ЛУДБОРЖС (Igors LUDBORŽS)

  Роден в Юрмала (Jūrmala) на 4 юни 1964 г. Докторска степен по счетоводство от Вилнюския университет. Следдипломна квалификация по международно данъчно право от Университет Robert Kennedy. Университетска диплома по счетоводство и операционен анализ от Латвийския университет. Лектор и професор в Института по счетоводство на Латвийския университет (1985 г.). Финансов директор на съвместното латвийско-германско предприятие IP Riga (1990 г.). Одитор и впоследствие ръководител на одитно звено в Coopers & Lybrand Latvia (1993 г.). Заместник-ръководител, а впоследствие и ръководител на отдел „Вътрешен одит“ на Parex Bank (1997 г.). Изпълнителен директор на собствено сертифицирано одиторско предприятие (2003 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2016 г. Одитна група IV „Собствени ресурси. банкови дейности, административни разходи, органи и институции на Общността“ (2004 г.). Член на Административния комитет. Ръководител на Одитен състав CEAD (Координация, оценка, достоверност и развитие), като отговаря главно за качеството и подпомагането на одита, и член на Административния комитет (2012 г.). Заместник-председател и председател на Борда на одиторите към Европейския механизъм за стабилност.
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2010 г.

  Ирена ПЕТРУШКЯВИЧЕНЕ (Irena PETRUŠKEVIČIENĖ)

  Ирена ПЕТРУШКЯВИЧЕНЕ (Irena PETRUŠKEVIČIENĖ)

  Родена на 15 октомври 1957 г. в Šakiai. Диплома по икономика от Вилнюския университет, Литва. Литовски сертифициран одитор и член на Асоциацията на заклетите експерт-счетоводители, Великобритания. Участвала в следните семинари и курсове за обучение: интензивна програма за обучение на обучители по международно счетоводство, одит, информационни системи и корпоративни финанси (Centre of International Accounting Development, Тексаски университет, САЩ, Вилнюски университет, Литва и Фондация „Сорос“, Ню Йорк, САЩ); счетоводни принципи, управленска разходна отчетност и финансово управление (School of Accountancy at Depaul University, Чикаго, САЩ). Счетоводител в текстилно предприятие във Вилнюс (1980 г.). Ръководител на промишления отдел на литовския Изчислителен статистически център (1983 г.). Преподавател във Вилнюското висше училище по икономика (1987 г.). Старши одитор, мениджър (1994 г.) и впоследствие ръководител на одитния отдел и заместник-директор в дружество PricewaterhouseCoopers (2003 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2010 г. в Одитна група IV „Собствени ресурси, банкови дейности, административни разходи, институции и органи на Общността, вътрешни политики“. Член, а впоследствие и председател (2005 г.) на Комитета за вътрешен одит на Сметната Палатата. Член на група CEAD (координиране, комуникация, оценка, достоверност и развитие), където представлява група IV. Ръководител на група IV (2007 г.).
 • 07.05.2010 г. – 15.06.2016 г.

  Раса БУДБЕРГИТЕ (Rasa BUDBERGYTĖ)

  Раса БУДБЕРГИТЕ (Rasa BUDBERGYTĖ)

  Родена на 8 май 1960 г. в Plungė. Завършва право (summa cum laude), със специализация по гражданско право в Юридическия факултет на Вилнюския университет (1983 г.). Началник на отдел в Общинския съвет на Marijampole (1983 г.). Главен инспектор в отдела по въпросите на хората с увреждания; главен консултант в отдела за изготвяне на нормативни актове, Министерство на социалната сигурност на Република Литва (1985 г.). Съветник в отдел „Правни въпроси и договори“, Министерство на международните икономически отношения на Република Литва (1992 г.). Съветник на министър-председателя, Правителство на Република Литва (1993 г.). Юрисконсулт, търговско дружество Lelija (1995 г.). Помощник държавен секретар, Министерство на правосъдието (1997 г.). Заместник-министър, Министерство на правосъдието (1998 г.). Заместник на помощник държавния секретар, Министерство на вътрешните работи (2001 г.). Помощник държавен секретар, Министерство на вътрешните работи (2002 г.). Главен одитор, Национална сметна палата на Република Литва (2005 г.). Член на Управителния съвет на ЕВРОСАЙ (Европейска организация на върховните одитни институции) (2005 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2010 г. до 15 юни 2016 г. в Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“. Ръководител на Одитен състав I (2014 г.)
 • 16.06.2016 г. — 15.11.2022 г.

  Rimantas ŠADŽIUS

  Римантас Шаджус (Rimantas ŠADŽIUS)

  През 1983 г. завършва cum laude Факултета по химия на Московския държавен университет „Ломоносов“. През 2002 г. придобива магистърска степен по право от Юридическия факултет на Вилнюския университет. Професионалният опит на г-ж Шаджус до 2003 г. включва работа като научен работник в областта на квантовата химия и физиката на твърдото тяло и преводач, редактор и издател на научна литература. От 1996 г. той работи и като консултант по счетоводни и данъчни въпроси в частно дружество. Продължава кариерата си в държавните институции на Литва като заместник-министър на социалната сигурност и труда (2003—2004 г.), заместник-министър на здравеопазването (2004—2006 г.) и заместник-министър на финансите (2006—2007 г.). От средата на 2007 г. до края на 2008 г. г-н Шаджус е министър на финансите на Република Литва. От 2009 г. до 2012 г. той е преподавател (по публични финанси) в Литовския университет по педагогика и работи в дружество за академична издателска дейност. От декември 2012 г. г-н Шаджус отново е министър на финансите на Република Литва и в това си качество председателства Съвета ECOFIN през втората половина на 2013 г. По време на неговия мандат като министър на финансите Литва приема еврото и става 19-тата държава в еврозоната от 1 януари 2015 г. От 16 юни 2016 г. до 15 ноември 2022 г. г-н Шаджус е член на Европейската сметна палата. Той работи в Одитен състав IV „Пазарна регулация и конкурентоспособна икономика“. Наред с други задачи, той отговаря за няколко одита на ЕСП във връзка със съюза на капиталовите пазари, Единния механизъм за преструктуриране и за годишните одити в агенциите на ЕС. През май 2017 г. г-н Шаджус е избран за член на ЕСП, отговарящ за връзките с институциите.
 • 18.10.1977 г. – 20.12.1989 г.

  Марсел МАРТ (Marcel MART)

  Марсел МАРТ (Marcel MART)

  Роден в Еш сюр Алзет (Esch-sur-Alzette) на 10 май 1927 г. Доктор по право, адвокат към адвокатската колегия на Люксембург (1953 г.). Първи редактор на международната новинарска агенция Agence Europe (1955 г.). Заместник-говорител на Висшия орган на Европейската общност за въглища и стомана (1960 г.). Ръководител на информационното бюро на трите европейски общности в Ню Йорк (1964 г.). Ръководител на отдела за информиране на трети страни към Комисията на Европейската икономическа общност (1967 г.). Министър в правителството на Люксембург, отговарящ за икономиката, средните класи, туризма, транспорта и енергетиката (1969 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 20 декември 1989 г.: Председател на Сметната палата от 1984 до 1989 г. починал на 15 ноември 2019 г.
 • 21.12.1989 г. – 31.12.1995 г.

  Морис ТОС (Maurice THOSS)

  Морис ТОС (Maurice THOSS)

  Роден в Петанж (Pétange) на 19 юли 1939 г. Диплома по писмен превод (1964 г.) и политически науки от Университета на Женева. Парламентарен секретар в Парламента на Люксембург (1966 г.). Държавен секретар, отговарящ за заетостта и имиграцията в правителството на Гастон Торн (Gaston Thorn) (1974 г.). Депутат, член на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа, Западноевропейския съюз (ЗЕС) и Бенелюкс. Общински съветник. Председател на финансовия комитет и на комитета за строителни дейности (1979 г.). Председател на парламентарната група на социалистите в Парламента на Люксембург, председател на икономическата комисия и заместник-председател на финансовата комисия (1984 г.). Член на Европейската сметна палата от 21 октомври 1989 г. до 31 декември 1995 г. Починал на 9 ноември 2003 г.
 • 01.01.1996 г. – 31.12.2007 г.

  Франсоа КОЛИНГ (François COLLING)

  Франсоа КОЛИНГ (François COLLING)

  Роден в Еш сюр Алзет (Esch-sur-Alzette) на 5 март 1940 г. Диплома по инженерни науки, специалност електроника, от Федералния политехнически институт в Цюрих, Швейцария. Работи в Централната служба по атомни измервания, Гел (Geel ), Белгия (1965 г.). Участва в разработката на компютърни контролни системи и компютърни приложения за металургичния концерн ARBED, Люксембург (1975г.). Избран за депутат в Парламента на Люксембург през 1979 г. и преизбран през 1984 г., 1989 г. и 1994 г. Председател на парламентарната група на Християнската социална партия (ХСП) от 1985 г. до 1995 г. и председател на Комисията по бюджет и финанси. Председател на Комисията по изследвания и образование и инициатор и докладчик на предварителен дебат относно закона за създаването на обществени центрове за изследвания, както и относно реформата на люксембургския Университетски център и люксембургския Висш технологичен институт. Съставител на законопроект за реформа на люксембургската Сметна палата. Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1996 г. до 31 декември 2007 г. Отговаря за одита в областта на ФЕОГА, секция „Гарантиране, изследвания, енергетика и нови политики“ (1996 г.). Отговаря за одита в областта на „Вътрешни политики и изследвания (вкл. Общия европейски тор (Joint European Torus - JET) и Съвместния изследователски център)“, обхващащи областите образование, професионално обучение, околна среда, транспорт, култура, защита на потребителите и научни изследвания (1998 г.). Ръководител на Одитна група II (2004 г.).
 • 01.01.2008 г. – 31.12.2019 г.

  Анри ГРЕТЕН (Henri GRETHEN)

  Анри ГРЕТЕН (Henri GRETHEN)

  Роден в Еш-сюр-Алзет на 16 юли 1950 г.; Генерален секретар на Демократическата партия на Люксембург в периодите 1981—1990 г. и 1994—2004 г. От 1999 г. до 2004 г. е министър на икономиката и министър на транспорта. През 2004 г. работи за кратко и като министър на държавната администрация. Анри Гретен заема различни длъжности в Confédération du commerce luxembourgeois (конфедерация на търговските предприятия в Люксембург) през периода 1976—1989 г., а през 1981 г. е назначен за Генерален секретар. Член на Парламента през периода от 1984 г. до 1999 г. и от 2004 г. до 2008 г. Член на Комисията по бюджет и финанси между 1990 и 1999 г. и по-късно назначен за председател на Комисията по бюджетен контрол. Заместник-председател на Парламента от 1998 г. до 1999 г. и от 2006 г. до 2007 г. В качеството си на член на Парламента г-н Гретен отговаря за проектозакона от 1999 г. за създаване и определяне на дейността на Сметната палата на Люксембург, както и за неговото преразглеждане през 2007 г., и представя двата закона пред Парламента в ролята си на докладчик. Въз основа на този закон в Люксембург е създадена независима Сметна палата, която има за цел да проверява законосъобразността и редовността на държавните приходи и разходи и управлението на публичните средства. Г-н Гретен става член на Европейската сметна палата на 1 януари 2008 г. От 1 януари 2008 г. до 1 юни 2010 г. той участва в Одитна група II „Структурни политики, транспорт, научноизследователски дейности и енергетика“ и е член на Административния комитет. На 1 юни 2010 г., в резултат на реформа в Сметната палата, г-н Гретен става член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ и заместник-член на Административния комитет. От октомври 2013 г. до септември 2016 г. той е ръководител на Одитен състав II и съответно пълноправен член на Административния комитет.
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2010 г.

  Гейза Жолт ХОЛАС (Gejza Zsolt HALÁSZ)

  Gejza Zsolt HALÁSZ (Гейза Жолт ХОЛАС)

  Роден през 1947 г. в Будапеща. Диплома по финанси от Икономически университет „Карл Маркс“ в Будапеща. Участие в курсове по международни икономически отношения в Института за следдипломна квалификация на Икономическия университет „Карл Маркс“ и в международна стипендиантска програма за одитори на Върховната сметна палата на САЩ. Помощник администратор, а впоследствие ръководител на отдел в Централната статистическа служба на Унгария, отговорен за международните отношения, планирането и отчета, както и за координирането на събирането на данни. Ръководител на кабинета на Председателя (1970 г.). Като старши одитор в Правителствената комисия за контрол одитира финансови институции и правителствени финанси (1984 г.). Заместник одитен генерален директор, а впоследствие одитен генерален директор на Върховната одитна институция на Унгария (Állami Számvevőszék), отговорен за одита на държавните компании, приватизацията, социалните и здравните осигурителни фондове, големите инвестиционни проекти, чуждестранната помощ, вкл. предприсъединителните фондове на ЕС, държавната собственост, финансите на политически партии и организации с нестопанска цел. Отговорен за международните отношения. Организатор на XVIII-ия конгрес на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) (1990 г.). Главен координатор и ръководител на междуведомствена работна група за финансов контрол в рамките на Междуведомствената комисия за Европейска интеграция и Министерство на вътрешните работи. Член на Унгарската асоциация на финансовите одитори (1996 г.). От 7 май 2004 г. до 6 май 2010 г. член на Европейската сметна палата. Член, а впоследствие ръководител (2009 г.) на Одитна група I „Опазване и управление на природните ресурси“. Член на група CEAD („Координация, оценка, достоверност и развитие“). Заместник член на Административния комитет на ЕСП (2006 г.).
 • 07.05.2010 г. – 31.08.2017 г.

  Саболч Фазакаш (Szabolcs FAZAKAS)

  Szabolcs Fazakas (Саболч Фазакаш)

  Роден през 1947 г. в Будапеща. Образователна степен (1971 г.) и докторат (1973 г.) по икономика от Икономическия университет в Будапеща. Министерство на външната търговия (1973—1989 г.) - заместник-министър, ръководител на секретариата за международни икономически отношения (1989—1990 г.). Главен представител за Унгария - Austrian State Industries (1990—1995 г.). Помощник държавен секретар, Министерство на промишлеността и търговията (1995—1996 г.). Посланик на Унгария в Бон през 1996 г. Министър на промишлеността, енергетиката, търговията и туризма (1996—1998 г.). Представител на групата DaimlerChrysler за Унгария (1998—2002 г.). Член на Междупарламентарния съюз (2002—2004 г.). Член на Европейския парламент от 2004 г. до 2009 г.: Председател на комисията по бюджетен контрол (2004—2006 г.). Квестор, член на Бюрото на ЕП (2006—2009 г.). Член на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия. Първи заместник-председател на Европейския енергиен форум. Председател/член на управителния съвет на няколко граждански организации (Унгария в Европа, Икономика, Европейски диалог, Унгарски съвет на Европейското движение, Унгарско сдружение на вносителите на автомобили). Отличия: Командорски кръст със звезда на ордена за заслуги, Унгария, Кръст за заслуги с лента, Австрия и Голям кръст за заслуги, Германия. Член на Европейската сметна палата от 7 май 2010 г. до 31 август 2017 г. - член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ (2010—2012 г.). Член на Одитен състав III „(Външни действия“ (2012 г.) и заместник-член на Административния комитет. Починал на 31 март 2020 г.
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2010 г.

  Джозеф Боничи (Josef BONNICI)

  Джозеф Боничи (Josef BONNICI)

  Роден в Birzebbuga на 15 април 1953 т. Докторска и магистърска степен от Simon Fraser University, Канада. Докторска степен по хуманитарни науки Honoris Causa, Rikkyo University, Япония. Бакалавърска степен по икономика (с отличие), Малтийски университет. Преподавател по икономика. Чете лекции в Deakin University, Австралия от 1980 г. до 1988 г. и в Малтийския университет от 1988 г. до 2004 г. Съветник по икономическите въпроси на министър-председателя на Малта в областта на икономическата политика, включително реформата в подоходното облагане (1988 г.). Парламентарен секретар в Министерство на финансите, отговарящ за икономическата политика (1994 г.). Министър на икономическите услуги с функции относно политиката за икономическо развитие, националния статистически институт, политиката в областта на конкуренцията и държавните инвестиции, в т. ч. дружествата по електроснабдяване, водоснабдяване и телекомуникации, националните авиолинии, малтийските корабостроителници, международното летище на Малта и Freeport (1995 г.). Член на Комисията по бюджетен контрол, Комисията по външни работи и европейски въпроси и на Съвместния парламентарен комитет Малта-ЕС. Представлява Малта в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (1992 г.). Член на Камарата на представителите на Република Малта през 1992, 1996, 1998 и 2003 г. Член наблюдател на Европейския парламент, където участва в заседанията на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по регионална политика, транспорт и туризъм (2003 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2010 г., Одитна група II „Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергетика“ (2004 г.). Член на Сметната палата, отговарящ за Декларацията за достоверност (DAS) в група CEAD (Координация, комуникация, оценка, достоверност и развитие) (2006 г.). Ръководител на група CEAD (2008 г.). Управител на Централната банка на Малта от 1 юли 2011 г.
 • 07.05.2010 г. – 30.09.2016 г.

  Луис ГАЛЕЯ (Louis GALEA)

  Луис ГАЛЕЯ (Louis GALEA)

  Роден в Mqabba на 2 януари 1948 г. Завършва право в Малтийския университет. Адвокат по професия. Чете лекции по социално и трудово право във Факултета по публично право на Малтийския университет (1999 г.). Награден с отличия от Кралство Испания, както и от Република Франция, Република България и Република Кипър. Избран за депутат в парламента на Малта (1976 г.). Избран за генерален секретар на политическата партия Partit Nazzjonalista (1977 г.). Заема различни министерски постове в областта на социалното развитие, здравеопазването, образованието, заетостта, вътрешните работи (в т. ч. националната сигурност и изправителните институции), културата и изкуствата, както и в области на политиката, свързани с правата на жените, семейството, децата и лицата със специални нужди (1987 г.). По време на преговорите на Малта за присъединяване към ЕС изпълнява длъжността съпредседател на Съвместната парламентарна комисия Малта-ЕС (1998 г.). Единодушно избран за председател на Парламента (2008 г.). Подпомага дейността на различни парламентарни комисии, в това число Комисията по бюджетен контрол, Националната сметна палата и Омбудсмана). Член на Европейската сметна палата (7 май 2010 г. – 30 септември 2016 г.), Одитен състав IV, с отговорности за изготвянето на годишни и специални доклади в областта на финансовия одит и одита на изпълнението в различни области на политика, финансирани от бюджета на ЕС — приходи, административни разходи на институциите и органите на ЕС, научни изследвания и вътрешни политики, финансово и икономическо управление. Докладчик на Сметната палата относно административните разходи на институциите и Европейските училища (2010 г.). Член на Административния комитет. Докладчик относно агенциите и съвместните предприятия на ЕС. Ръководител на Одитен състав IV (от 2012 г.).
 • 01.10.2016 г. – 30.09.2022 г.

  Лео Бринкат (Leo BRINCAT)

  Лео Бринкат (Leo BRINCAT)

  Роден на 26 септември 1949 г. в Коспикуа. Сертифициран като асоцииран член и по-късно избран за почетен член на Института на банкерите (понастоящем Институт за финансови услуги) в Лондон. Служител в Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd и HSBC Bank Malta plc (1966—2006 г.). Ръководител на корпоративната научна дейност, отдел „Корпоративна стратегия“, HSBC Bank Malta plc (1998—2006 г.). Консултант по управление относно вътрешния финансов контрол и съответствието (2007—2013 г.). Международен секретар на Лейбъристката партия на Малта и неин представител в Социалистическия интернационал (1982—1997 г.). Избран за депутат в парламента на Малта през 1982 г. Парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя (1986—1987 г.). Член на предприсъединителната Съвместна парламентарна комисия Малта—ЕС (1992—2004 г.). Член на Комисията за контрол на публичните сметки (1995—1996 г.). Министър на търговията (1996—1997 г.); министър на финансите и търговията (1997—1998 г.). Председател на Комисията за контрол на публичните сметки (1998—2003 г.); председател на Финансовата комисия на Националната сметна палата (1999—2003 г.). Член на Комисията по външни работи и европейски въпроси (2003—2013 г.); член на Комисията по околна среда и развитие (2010—2013 г.). Министър по въпросите на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата (2013—2016 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2022 г. Получава почетна награда от местния съвет на град Сейнт Джулианс като признание за принос към общността през 2019 г.
 • 18.10.1977 г. – 31.12.1995 г.

  Андре МИДЕЛХУК (André MIDDELHOEK)

  Андре МИДЕЛХУК (André MIDDELHOEK)

  Роден във Voorburg на 13 декември 1931 г. Дипломиран икономист от Университета на Амстердам (1957 г.). Член на Централното бюро за икономическо планиране към нидерландското правителство (1958 г.). Заместник-ръководител на Централното бюро за икономическо планиране (1966 г.). Хоноруван преподавател в Международния институт за социални изследвания (1960 г.). DГенерален директор на дирекция „Бюджет“, Министерство на финансите. Член и заместник-председател на Комитета за икономическа политика на Европейските общности (1969 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 31 декември 1995 г., отговарящ за одита на разходите в областта на енергетиката, изследванията и инвестициите (1977 г.), работните методи и професионалното обучение, главен докладчик за Годишния доклад (1981 г.), Европейски фонд за регионално развитие, Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, секция „Ориентиране“, Интегрирани средиземноморски програми и координиране на Структурните фондове. Председател в периода 1993—1995 г.
 • 01.01.1996 г. – 31.12.2010 г.

  Маартен ЕНГВИРДА (Maarten ENGWIRDA)

  Маартен ЕНГВИРДА (Maarten ENGWIRDA)

  Роден в Tilburg на 2 юни 1943 г. Магистър по право от Държавния университет на Гронинген. Следдипломна университетска програма по международни отношения от Университета в Хага. Съветник на ръководителя на дирекция „Финансово и икономическо сътрудничество и развитие“ към Министерство на външните работи (1968 г.). Депутат в Парламента на Нидерландия (1970 г.). Член на Европейския парламент (1971 г.). Съветник в Международната агенция по енергетика (1975 г.). Депутат в Парламента на Нидерландия. Заместник-председател, ковчежник и лидер на партия „Democraten 66“. Участва в анкетни комисии към Парламента и председателства Комисията по бюджетен контрол. Заместник-член на Северноатлантическата асамблея и говорител на Икономическата комисия към Асамблеята (1977 г.). Член на Сметната палата на Нидерландия. Докладчик за одитите на средства от ЕС и председател на работната група за одит на дейности, свързани с околната среда, към ИНТОСАЙ (1990 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1996 г. до 31 декември 2010 г. Отговорностите му са в следните области: финансов одит, преки разходи, въпроси от общ характер и анализ на риска, секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (1996 г.); одит на бюджетните разходи на ЕС за страните от Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави (2000 г.); Одитна група III „Външни дейности“ (2004 г.), на която става ръководител през 2006 г.; член на Одитен състав III „Външни дейности“ (2010 г.) и председател на Работната група на ИНТОСАЙ в областта на публичното отчитане и одита на помощта за бедствия (2010 г.); член на състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“ и заместващ член на Административния комитет на Сметната палата.
 • 01.01.2011 г. – 31.12.2013 г.

  Хейс ДЕ ВРИЙС (Gijs DE VRIES)

  Хейс ДЕ ВРИЙС (Gijs M. DE VRIES)

  Роден в Ню Йорк на 22 февруари 1956 г. Завършва право/политология в Университета на Лайден (1981 г.). Следдипломно лятно училище, Европейски университетски институт, Флоренция (1981 г.). Хоноруван преподавател във Факултета по политология на Университета на Лайден (1981 г.). Член на Европейския парламент (1984 г.). Програма за лидери, Институт за външни отношения (Georgetown Leadership Seminar, School of Foreign Service), Университет „Джорджтаун“, Вашингтон, окръг Колумбия (1993 г.). Председател на групата на либералите и демократите в Европейския парламент (1994 г.). Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи и отношенията в рамките на Кралството (1998 г.). Член на Горната камара на нидерландския парламент. Представител на нидерландското правителство в Конвента за бъдещето на Европейския съюз (Европейски конвент) (2002 г.). Посланик, специално назначение (2004 г.). Координатор на ЕС за борба с тероризма (2004 г.). Старши сътрудник, Нидерландски институт за международни отношения (Clingendael) (2007 г.). Заместник-председател на Сметната палата на Нидерландия (2008 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2013 г.: Одитен състав III „Външни дейности“; заместник-член на Административния комитет (2011 г.) представител на Одитен състав III в състав CEAD (2012 г.); председател на Работната група на ИНТОСАЙ в областта на публичното отчитане и одита на помощта за бедствия (2010 г.).
 • 1 януари 2014 г. — 14 април 2022 г.

  Алекс Бренинкмейер (Alex Brenninkmeijer)

  Алекс Бренинкмейер (Alex BRENNINKMEIJER)

  Роден в Амстердам на 29 юни 1951 г. Магистърска степен по право в Университета на Хронинген; Докторска степен по право от Университета на Тилбург с дисертация относно достъпа до съдилищата и значението на съдебната независимост в държавите с правов ред (1987 г.). Професор по право в Университета на Радбауд (1976—1980 г.), Университета на Тилбург (1980—1984 г.) и Университета на Амстердам (1992—1996 г.). Професор и декан на Юридическия факултет на университета на Лайден (1996—2005 г.). Почетен професор по право към Университета на Утрехт (2014—2022 г.). Заместник-председател на Административния съд в Арнем (1984 г.—1988 г.). Съдия и заместник-председател на Върховния административен съд (апелативен съд за дела в областта на държавната администрация и социалното осигуряване) (1988—2002 г.). Съдия към данъчния отдел на апелативния съд в Хертогенбос (1999—2005 г.). Национален омбудсман на Нидерландия (2005—2017 г.); провежда системни проучвания в много области, свързани с функционирането на публичния сектор в Нидерландия. Председател на Европейския управителен съвет на Международния институт на омбудсманите (IOI) и член на Световния управителен съвет на IOI. Носител на ордена Орание-Насау (Orange-Nassau). Член на Европейската сметна палата в Одитен състав IV — „Пазарна регулация и конкурентоспособна икономика“ (2014 г.). Член на специализирания орган за разглеждане на финансови нередности (2014—2016 г.); член на редакторския съвет на Бюлетина на ЕСП (2014—2016 г.); патрон на Наградите на ЕСП за яснота на езиковото изразяване (2014—2021 г.); член и председател на Стратегическата работна група на ЕСП (2016—2017 г. и 2018—2020 г.); член на Координационния комитет по цифровизация на ЕСП (2019—2021 г.); член на Административния комитет (2019—2021 г.); ръководител на Одитен състав IV (2019—2021 г.). Починал на 14 април 2022 г.
 • 01.03.1995 г. – 31.03.2011 г.

  Хуберт ВЕБЕР (Hubert WEBER)

  Хуберт ВЕБЕР (Hubert WEBER)

  Роден на 29 декември 1939 г. във Виена. Доктор по право от Университета във Виена. Държавен служител в Министерството на социалните въпроси на Австрия, а впоследствие и заместник-директор в същото министерство, отговарящ за политиката на заетостта (1959 г.). Одитор към Сметната палата на Австрия, натоварен с одит на кабинета на Канцлера, на Министерството на външните работи и на Министерството на правосъдието (1970 г.). Началник на кабинета на председателя на Сметната палата на Австрия, а по-късно ръководител на организационния отдел, отговорен за генералния секретариат на ИНТОСАЙ (1975 г.). Ръководител на персонала (организационни и бюджетни въпроси, човешки ресурси и обучения) (1981 г.). Генерален директор на отдел „Одит на държавните предприятия“, отговорен за наблюдението на международното развитие в сферата на дейността на ИНТОСАЙ и създадените от нея организации (АФРОСАЙ, АРАБОСАЙ, АЗОСАЙ, ЕВРОСАЙ, ОЛАСЕФС и СПАСАЙ), както и за сътрудничеството по проектите на ООН в сферата на финансовия одит. Член на Европейската сметна палата от 1 март 1995 г. до 31 март 2011 г. Ръководител на отдел „Методология на одитната дейност и доклади“ (ADAR). Председател на Сметната палата (2005—2008 г.).
 • 01.04.2011 г. – 28.02.2014 г.

  Харалд ВЬОГЕРБАУЕР (Harald WÖGERBAUER)

  Харалд ВЬОГЕРБАУЕР (Harald WÖGERBAUER)

  Роден във Виена на 27 юли 1953 г. Изучава право и икономика (1971 г.). Диплома по право (Magisterium and Doktorat). Следва политически науки във Франция (1974 г.). Изпит за допускане до академичната правна длъжност на Федералното правителство и изпит за допускане до висша одиторска длъжност (1975 г.). Служител в Сметната палата на Австрия (1974 г.). Одитор в Сметната палата – отговорен за одита на австрийските социално-осигурителни фондове (1974 г.). Командирован в Австрийския парламент и впоследствие в парламентарната група на Австрийската народна партия (АНП), отговорен, наред с другото, за комисиите, свързани със Сметната палата, заетостта и социалните въпроси, здравеопазването, външните работи, науката, икономическите въпроси, конституционните въпроси, промишлеността и съвета на омбудсмана. Политически председател на парламентарната група на АНП (1992 г.). Старши администратор (Ministerialrat) в Сметната палата на Австрия (1995 г.). Директор (Parlamentsrat) в администрацията на Парламента на Австрия. Член на Европейската сметна палата от 1 април 2011 г. до 28 февруари 2014 г., най-напред в Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“, а впоследствие и в Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ (2012 г.).
 • 01.03.2014 г. – 31.07.2020 г.

  Оскар Херикс (Oskar HERICS)

  Оскар Херикс (Oskar HERICS)

  Роден през 1958 г. в Schandorf (Австрия). Магистърска степен по право от Виенския университет (1982 г.). Практически стаж в областта на правото и правораздаването в Окръжен наказателен съд, Виена (1982 г.). Военна служба в австрийската армия (1982—1983 г.). Управление на пощите и телефонните услуги (одитен отдел) (1983 г.). Одитор в ресор „Енергетика“, Сметна палата на Австрия (1991 г.). Член на Службата за вътрешен одит в Сметната палата на Австрия (1995—2001 г.). Старши одитор, отдел „Транспорт и железници“ в Сметната палата на Австрия (1996 г.). Старши одитор и заместник-началник на отдел „Научноизследователска дейност“ в Сметната палата на Австрия (1998 г.). Началник на отдел „Банково дело и управление на дълга“ в Сметната палата на Австрия (2003 г.). Експерт, представляващ Сметната палата на Австрия в Комитета по държавния дълг (2006—2013 г.). Представител на Сметната палата на Австрия в Постоянния комитет за прогнози и отчети на местните органи (2007—2009 г.). Заместник-началник на сектор 4 („Финанси и устойчивост“) в Сметната палата на Австрия (2008 г.). Началник на сектор 5 („Финанси и икономика“) в Сметната палата на Австрия (2011 г.). Член на Европейската сметна палата от 1.3.2014 г. до 31.7.2020 г.: Одитен състав II „Инвестиции за сближаване, растеж и приобщаване“; член на Комитета за контрол на качеството на одита (2017—2019 г.); член и председател на Комитета по етика (2016—2020 г.).
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2010 г.

  Яцек УЧКИЕВИЧ (Jacek UCZKIEWICZ)

  Яцек УЧКИЕВИЧ (Jacek UCZKIEWICZ)

  Роден на 4 юли 1950 г. в Нова руда. Докторска и магистърска степен от Техническия университет на Вроцлав. Член на полския парламент, докладчик по проектозакона за Върховната одитна институция (Najwyższa Izba Kontroli). Една от целите на проектозакона е да приведе полската система за външен одит в съответствие със стандартите на ЕС и ИНТОСАЙ. Делегат на Полша в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (1993 г.). Член на Комисията по търговия и развитие и на Съвета на европейските наблюдателски мисии по време на изборите в бившата югославска република Македония и в Беларус (1994 г.). Заместник-председател на Върховната одитна институция на Полша (Najwyższa Izba Kontroli). Отговаря за прилагането на нови одитни методи и развитието на международното сътрудничество, в частност с Европейската сметна палата и програмата СИГМА. Участва в дейности на ИНТОСАЙ, по-специално в рамките на работната група по одит на приватизацията. Представител е на Върховната одитна институция на Полша в Постоянния комитет на ИНТОСАЙ за одит на информационните технологии (1995 г.). Представлява Полша в рамките на работна група по антикорупционна стратегия при представителството на Световната банка във Варшава (2000 г.). Главен инспектор в служба „Финансова информация“ (държавно звено за борба срещу прането на пари) към Министерство на финансите. Осъществява контрол върху дейността на отдела за хазартни игри и залагания в Министерство на финансите. Отговаря за финансирането на местните власти и за основните реформи на публичните финанси и децентрализацията в публичния сектор (2001 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2010 г. в Одитна група III „Външни дейности“. Член на група CEAD (Координация, комуникация, оценка, достоверност, развитие 2006 г.). Заместник-член в Административния комитет на Сметната палата (2008 г.).
 • 07.05.2010 г. – 06.05.2016 г.

  Аугустин Бронислав КУБИК (Augustyn Bronisław KUBIK)

  Аугустин Бронислав КУБИК (Augustyn Bronisław KUBIK)

  Роден през 1957 г. в Rydułtowy. Магистърска степен по социална икономика (Промишлен факултет на Академията по икономика на Катовице) (1976 г.). Докладчик, контрольор и одитен инспектор в мина за антрацитни въглища в Rydułtowy (1980 г.). Старши одитен инспектор в Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe (въгледобивен консорциум) в Jastrzębie Zdrój (1984 г.). Главен счетоводител в мина за антрацитни въглища Borynia в Jastrzębie Zdrój. Специализация в областта на подземния добив на полезни изкопаеми (Работнически факултет на Минно-инженерния технически колеж в Рибник) (1986 г.). Директор на регионалната данъчна дирекция в Катовице (1991 г.). Правоспособност на експерт-счетоводител (1996 г.). Следдипломно обучение по данъчно право на Европейския съюз (Университет „Николай Коперник“, Toruń) (2001 г.). Главен инспектор по вътрешен одит в Министерство на финансите на Полша (2002 г.). Данъчен консултант. Вътрешен одитор – сертификация от Министерство на финансите на Полша (2006 г.). Придобива правоспособност на сертифициран вътрешен одитор (CIA). Съветник на председателя на Върховната одитна институция на Полша (Najwyższa Izba Kontroli) (2007 г.). Помощник държавен секретар в Министерство на регионалното развитие на Полша. Квалификация за одитор в публичния сектор, придобита от върховната одитна институция на Полша (2008 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2010 г. до 6 май 2016 г. в Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“. Член на Административния комитет (2015 г.).
 • 07.05.2016 г. – 30.11.2019 г.

  Януш ВОЙЧЕХОВСКИ (Janusz WOJCIECHOWSKI)

  Януш ВОЙЧЕХОВСКИ (Janusz WOJCIECHOWSKI)

  Роден през 1954 г.; магистърска степен по право от Университета в Лодз, Факултет по право и администрация (1977 г.). Съдия в окръжна и областна инстанция, както и в Апелативния съд на Полша (1980—1993 г.); командирован съдия във Върховния съд на Полша (1990—1991 г.); член на Националния съдебен съвет на Полша (1990—1993 г.); съдия в Държавния съд (1991—1993 г.); член на Сейма — долната камара на парламента на Полша (1993—1995 г.); председател на Сметната палата на Полша (NIK) (1995—2001 г.), заместник-председател на парламента на Полша (Сейм) (2001—2004 ); член на Европейския парламент в продължение на три мандата (2004—2016 г.); член на Интергрупата за хуманно отношение и опазване на животните от първия му мандат през 2004 г. и председател на Интергрупата от 2014 г. Автор и съавтор на коментари в пет публикации относно Наказателния кодекс на Полша; автор на повече от 100 статии и публикации в областта на наказателното право в различни юридически списания в Полша, както и автор на статии относно социално-правни въпроси. Член на Европейската сметна палата от 7 май 2016 г. до 30 ноември 2019 г., назначен към Одитен състав I „Устойчиво използване на природните ресурси“; член на Комитета за контрол на качеството на одита от 14 юни 2018 г. Назначен като член на Европейската комисия, отговарящ за селското стопанство, считано от 1 декември 2019 г., за петгодишен мандат.
 • 27.01.1986 г. – 09.02.1994 г.

  Карлуш МОРЕНО (Carlos MORENO)

  Карлуш МОРЕНО (Carlos MORENO)

  Роден в Лисабон на 30 март 1941 г. Диплома по право от Университета на Коимбра (1964 г.). Технически инспектор в Главен инспекторат за заеми и застраховки (1966 г.). Лектор във Висшия икономически институт (1973 г.). Правен одитор в Правната служба на Главния инспекторат за заеми и застраховки (1974 г.). Технически съветник на министъра на финансите и на държавния секретар за държавната хазна и финансите (сектор „Банки и публични дружества“) (1976 г.). Правен съветник в Генералния секретариат на Министерство на финансите и планирането. Председател на надзорния комитет на Banco Nacional Ultramarino (1977 г.). Старши инспектор в Генералния директорат на Държавната хазна. Генерален директор на Сметната палата на Португалия. Правен докладчик на работната група, отговорна за изготвянето на проекта за система за подкрепа на инвестициите. Член на Комитета за координиране на действията за борба с данъчните измами и укриването на данъци (1980 г.). Член на Европейската сметна палата от 27 януари 1986 г. до 9 февруари 1994 г. Починал на 8 април 2024 г.
 • 10.02.1994 г. – 29.02.2000 г.

  Арминду де Жезуш де СОУЗА РИБЕЙРО (Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO)

  Арминду де Жезуш де СОУЗА РИБЕЙРО (Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO)

  Роден във Viana do Castelo на 9 март 1948 г. Диплома по счетоводство от Института по счетоводство и бизнес на Порто. Диплома по икономика от Университета на Порто. Магистърска степен по мениджмънт от Университета на Лисабон. Одитор (1979 г.). Заместник главен инспектор, отговорен за инспекциите на дружества и за одити на Общността в Главния инспекторат по финанси (1974 г.). Главен одитор на пазара на ценни книжа, а впоследствие генерален директор на Службата за анализ на финансирането на държавните и частните предприятия (1988 г.). Председател на управителния съвет на Финансовия институт за помощ за развитие на земеделието и рибарството (1990 г.). Ръководител на отдела „Консултации и одит“ в Главния инспекторат по финанси (1992 г.). Член на Европейската сметна палата от 10 февруари 1994 г. до 29 февруари 2000 г. Отговаря за секция „Гарантиране“ на ФЕОГА: общата организация на пазара в секторите на животинските продукти и на захарта, общата политика в областта на рибарството и морското дело, и мерките във ветеринарната област. Отговаря за одита на ЕОВС, дейностите по получаване или отпускане на заеми и банковите дейности (1996 г.).
 • 01.03.2000 г. – 30.09.2016 г.

  Витор Мануел да СИЛВА КАЛДЕЙРА (Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA)

  Витор Мануел да СИЛВА КАЛДЕЙРА (Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA)

  Роден в Campo Maior на 2 януари 1960 г. Диплома по право от Universidade Clássica, Лисабон. Следдипломна квалификация по Европеистика, Европейски институт към Юридическия факултет, Universidade Clássica, Лисабон. Преподава в Юридическия факултет на Universidade Clássica, Лисабон (1983 г.) и във Висшия институт за нови професии (1996 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2000 г. до 30 септември 2016 г. Отговаря за одита на банковите дейности на ЕС, включително за Европейската централна банка, Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейските училища, децентрализираните органи и Агенцията за снабдяване към Евратом“ (2000 г.). Отговаря за декларацията за достоверност (DAS) в следните области: надеждност на отчетите и законосъобразност и редовност на свързаните с тях операции в различни области на приходите и разходите на бюджета на ЕС, реформата на системата за вътрешен контрол на Комисията, както и за модернизацията на счетоводната система на ЕС. Докладчик за становището на Сметната палата относно модела за единен одит и предложението за рамка за вътрешен контрол на ЕС (2002 г.). Ръководител на одитната група на ЕСП, която отговаря за координирането на финансовия одит, одитните методологии и контрола на качеството (група CEAD). Член на Административния комитет на Сметната палата (2005 г.), който отговаря за отдела за Методология на одитната дейност и доклади (ADAR), и по-специално за контрола на качеството на одитните доклади на ЕСП и за прилагането на одитните методологии (2006 г.). Докладчик за Наръчника за одит на изпълнението, приет от Сметната палата през 2007 г. Председател на Европейската сметна палата (2008—2016 г.). Одитор на ЕВРОСАЙ (2008 г.). Член на управителния съвет на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) (2011 г.). Отговаря за надзора на работата на ЕСП, връзките с институциите на ЕС, връзките с върховните одитни институции и международните одитни организации, правните въпроси и вътрешния одит. По време на първия си мандат насърчава и управлява реформата на структурата на ЕСП и на процеса на вземане на решения, и въвежда системата на одитните състави с цел оптимизиране на управлението на Сметната палата, като по този начин то става по-ефективно и ефикасно. По време на втория си мандат ръководи институцията през период, в който одитните доклади и становища на ЕСП относно финансовото законодателство придобиват още по-голямо значение поради финансовата криза и спешната нужда да спомогнат за по-добро управление на средствата на ЕС. Назначен за председател на Сметната палата на Португалия на 3 октомври 2016 г.
 • 01.10.2016 r. – 29.06.2021 r.

  Жоао Фигейреду (João FIGUEIREDO)

  Жоао Фигейреду (João FIGUEIREDO)

  Роден на 12 май 1955 г. в Ангола Бакалавърска степен по право, Юридически факултет, Университет на Лисабон, Португалия (1978 г.) Жоао Фигейреду посвещава дългата си кариера на публичния сектор, като специализира в областта на публичната деонтология и етика, ефикасността и законосъобразността на актовете на публичната администрация, финансовия контрол и одита. Член на Европейската сметна палата (2016—2021 г.); Съдия в Сметната палата на Португалия — Tribunal de Contas (2008—2016 г.); Държавен секретар за публичната администрация, Министерство на финансите (2005—2008 г.); Главен одитор в Сметната палата на Португалия (2003—2005 г.) и други длъжности на високо ниво в различни министерства. Починал на 29 юни 2021 г.
 • 01.01.2007 г. – 30.06.2013 г.

  Овидиу ИСПИР (Ovidiu ISPIR)

  Овидиу ИСПИР (Ovidiu ISPIR)

  Роден в Хородничени (Horodniceni) през 1951 г. Бакалавър по икономика от Факултета по икономически науки на Университет „Александру Йоан Куза“, гр. Яш. Докторска степен по счетоводство от Факултета по счетоводство и мениджмънт на информационните технологии на Академията за икономически науки на Букурещ. Икономист в O.J.T. (Регионално туристическо бюро) в Прахова, Синая (1974 г.). Икономист, ръководител на кабинет, ръководител на отдел и заместник главен мениджър, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, в Бюрото за младежки туризъм (ВTT) в Букурещ (1974 г.). Заместник-председател на търговско дружество Group Management SA, отговорящ за икономическите и финансовите въпроси (1994 г.). Съветник на румънския министър на финансите (1997 г.). Член на Сметната палата на Румъния в Букурещ, където координира дейностите на различни одитни отделения, натоварени с одита на годишния отчет за изпълнение на държавния бюджет, годишния отчет за румънския държавен дълг и изпълнението на бюджетите на местните власти, и отговаря за одита на предприсъединителните средства, отпуснати на Румъния (ИСПА и САПАРД) (1999 г.). Експерт към парламентарната група на Камарата на депутатите, внесла законодателни предложения през март 2005 г., имащи за цел подобряване на законодателството относно Сметната палата на Румъния. Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2013 г. в Одитна група II „Структурни политики, транспорт, изследвания и енергетика“ и заместващ член на заместващ член на Одитен състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“.
 • 01.07.2013 г. – 30.06.2019 г.

  Джордже ПУФАН (George PUFAN)

  Джордже ПУФАН (George PUFAN)

  Роден в Букурещ през 1958 г. Завършил специалността „Строително инженерство“ в Университета на Букурещ (през 1984 г.); възпитаник на Национален колеж по отбрана (завършил през 1999 г.); магистърска степен по международни отношения и европейска интеграция, придобита от Националното училище по политически науки и публична администрация (през 2005 г.); следдипломна специализация по практики в областта на международните отношения и евро-атлантически изследвания (завършена през 2007 г.); бакалавърска степен от Факултета по икономически науки и счетоводство, Университет „Danubius“, Галац (придобита през 2011 г.) Инженер в предприятие за производство на стъклени и керамични изделия (до 1992 г.); управител на обект в строително предприятие Carpati Construction Holding (до 1994 г.); Директор на Сметна палата на Румъния (до 2000 г.); Кметски съветник в Кметство на Първи район (до 2002 г.); Генерален секретар на Сметна палата на Румъния (до 2013 г.). 1 юли 2013 г. — Избран за член на Европейската сметна палата и назначен в Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз“.
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2010 г.

  Войко Антон АНТОНЧИЧ (Vojko Anton ANTONČIČ)

  Войко Антон АНТОНЧИЧ (Vojko Anton ANTONČIČ)

  Роден през 1946 г. в Темница (Temnica). Бакалавър по хуманитарни науки от Люблянския университет, Словения. Доктор по социални науки от Университета в Загреб, Република Хърватска. Ръководител на Института по социални науки в Люблянския университет — многодисциплинарна институция с различни изследователски катедри, занимаващи се с фундаментални и приложни социални изследвания (1991 г.). Първият председател на Сметната палата на Република Словения (Računsko sodišče) (1994 г.). Подготвя ново законодателство в областта на одита, което влиза в сила през 2001 г. Член на Управителния съвет на ЕВРОСАЙ (1999 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2010 г. Член на Одитна група II „Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергетика“. Член на група CEAD (координиране, комуникация, оценка, надеждност, развитие) (2006 г.) и заместник-член на Административния комитет на Сметната палата.
 • 07.05.2010 г. – 06.05.2016 г.

  Милан Мартин ЦВИКЪЛ (Milan Martin CVIKL)

  Милан Мартин ЦВИКЪЛ (Milan Martin CVIKL)

  Роден през 1959 г. във Веленье (Velenje). Завършва Университета в Любляна (1983 г.), а през 1990 г. придобива магистърска степен от Факултета по икономика на същия университет. Анализатор, старши анализатор и сътрудник на директора на Словенската централна банка (Banka Slovenije) (1983 г.). Икономист в Световната банка във Вашингтон (САЩ) (1991 г.). Икономист в Световната банка, командирован в Словения (1997 г.). Държавен секретар по въпросите на бюджета и публичните финанси в Министерство на финансите, отговарящ за въвеждането на реформите на публичните финанси в Словения при подготовката на страната за присъединяване към Европейския съюз (1998 г.). Изпълнителен директор и главен финансов директор на банка Nova Ljubljanska banka d.d., Любляна (2000 г.). Министър без портфейл, отговарящ за европейските въпроси (2004 г.). Член на Народното събрание на Република Словения и председател на парламентарната комисия по контрол върху публичните финанси (2004 г.). Главен секретар на словенското правителство (2008 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2010 г. до 6 май 2016 г. Член на Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз“. Представител на Одитен състав IV в Одитен състав CEAD (2012 г.), а впоследствие ръководител на Одитен състав IV (2014 г.).
 • 07.05.2016 г. — 06.05.2022 г.

  Samo JEREB

  Само Йереб (Samo JEREB)

  Роден в Любляна на 24 февруари 1972 г. Диплома по икономика от Факултета по икономика и бизнес към Университета на Любляна (1995 г.). Външен одитор, консултант, сертифициран външен одитор в LM Veritas d.o.o., Любляна (1995—2004 г.). Върховен държавен одитор в Сметната палата на Република Словения, отговорен за одити на приватизационни сделки, комунални услуги, държавни агенции и фондове и екологични одити (2004—2013 г.). Заместник-председател на Сметната палата на Република Словения (2013—2016 г.). Член на Европейската сметна палата от 7 май 2016 г. до 6 май 2022 г.: член на Одитен състав I „Устойчиво използване на природните ресурси“, като от 2020 г. до 2022 г. е и негов ръководител; член на Административния комитет (2020—2022 г.); член на Комитета за вътрешен одит (2017—2020 г.) и негов председател (2018—2020 г.); член на Комитета за контрол на качеството на одита (2016—2018 г.).
 • 07.05.2004 г. – 06.05.2010 г.

  Július MOLNÁR (Юлиус МОЛНАР)

  Юлиус МОЛНАР (Július MOLNÁR)

  Роден във Вранов през 1945 г.; магистърска степен от философския факултет на университета „Коменски“ в Братислава; отговорен за международните отношения между университетите в Словакия и в Африка, Азия и Латинска Америка в Министерство на образованието на Словакия; секретар на Комитета за приятелство за сътрудничество с международни студентски съюзи в словашки университети (1969 г.). служител в Централния комитет на Словашкия съюз на борците против фашизма (1974 г.); администратор, отговорен за връзките със (специализираните) междуправителствени организации (СЗО, МОТ и ЮНЕСКО) в Министерство на образованието; член на чехословашките делегации при двустранни и многостранни преговори с ЮНЕСКО и с редица министерства на външните работи и образованието (1978 г.); генерален директор на Института за езикова и академична подготовка на чуждестранни студенти, отговорен за управлението, бюджета, процесите на обучение, записването на чуждестранни студенти и вътрешния одит; ръководител на катедрата за следдипломни изследвания и външни отношения на Academia Istropolitana в Братислава (1991 г.); генерален директор на Центъра за международни отношения към Министерство на образованието (1999 г.); директор на отдела за Европейско сътрудничество и международни отношения на Върховната одитна институция на Словакия, отговорен за международните отношения в областта на одита и за сътрудничеството с международни организации (ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ, NASACT, AISCUF и ЕСП). Представител на Сметната палата на Словакия в работния комитет за Европейска интеграция на Министерския съвет на Словакия и координатор на отдела за достиженията на общностното право (Acquis communautaire) по време на процедурата за присъединяване към ЕС (1997—1999 г. и 2001—2004 г.); член на Европейската сметна палата от 7 май 2004 г. до 6 май 2010 г. в рамките на одитна група І „Опазване и управление на природните ресурси“.
 • 07.05.2010 r. - 15.10.2023 r.

  Ladislav BALKO

  Ладислав БАЛКО (Ladislav BALKO)

  Роден в Slepčany, Словакия, през 1954 г., г-н Балко има докторска степен по право и е доцент по финансово и търговско право. Работи като журналист в Чехословашкото радио (1980—1990 г.), преди да бъде назначен като главен юрист в Митническата дирекция на Словашката република (1990—1991 г.). По-късно заема различни ръководни длъжности, вкл. заместник генерален директор на най-голямата търговска банка в Словакия, Všeobecná úverová banka (1991—1999 г.); заместник-председател и член на Управителния съвет на Експортно-импортната банка на Словашката република (2001—2004 г.); главен изпълнителен директор на Словашката агенция за инвестиции и развитие на търговията, SARIO (2004—2006 г.); заместник-председател на Съвета на директорите на държавната Словашка банка за гаранции и развитие, SZRB (2006—2010 г.). Преди да встъпи в длъжност като член на Европейската сметна палата на 7 май 2010 г., г-н Балко работи като университетски преподавател и впоследствие заема длъжността ръководител на катедрата по финансово право във Факултета по право на Университета „Комениус“ в Братислава. До 30 януари 2014 г. г-н Балко отговаря за дейността по Декларацията за достоверност и одита на изпълнението (в областта на научните изследвания и други вътрешни политики) като член на Одитен състав IV. От април 2012 г. е представител на Одитен състав IV в Одитен състав CEAD като заместващ член, а от 1 февруари 2013 г. е заместващ член в Административния комитет от Одитен състав IV. Г-н Балко е член на Комитета за вътрешен одит от 12 февруари 2012 г. и негов председател от 24 април 2013 г. до 28 февруари 2014 г. През февруари 2014 г. се премества в Одитен състав II като член, отговарящ за структурните политики, транспорта и енергетиката, и изпълнява ролята на член-докладчик за глава 6 „Икономическо, социално и териториално сближаване“ от Годишния доклад на ЕСП. Г-н Балко отговаря също така за одита за целите на Декларацията за достоверност и за редица одити на изпълнението в тази област и представлява Одитен състав II в Одитен състав CEAD и в Комитета за контрол на качеството на одита. Той е член на Консултативния комитет „Стратегия и подготовка за бъдещето“ от 2019 г. до 2022 г., а от януари 2022 г. е член на Одитен състав V „Финансиране и администриране на Съюза“.
 • 01.03.1995 г. – 28.02.2006 г.

  Аунус САЛМИ (Aunus SALMI)

  Аунус САЛМИ (Aunus SALMI)

  Роден в Kiuruvesi на 22 февруари 1942 г. Магистърска степен по бизнес администрация от университета Helsinki School of Advanced Business Studies (1967 г.). Счетоводител (1976 г.). Ръководител на проект Otto Wuorio Oy, Франция (1967 г.). Ръководител на отдел „Износ“ в дружество Asko SA, Белгия (1970 г.). Търговски секретар в посолството на Финландия в Белгия (1971 г.). Съдружник в дружество SVH/Coopers & Lybrand Helsinki (1973—1995 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 1995 г. до 28 февруари 2006 г.; отговаря за сектор „ЕОВС, предоставени и получени заеми, банкови дейности“ (1995 г.). Отговаря също така за сектор „Оперативни разходи на институциите на Общността, Службата за публикации, външните служби и делегации, Европейските училища, субсидиите и децентрализираните органи (с изключение на Центъра за развитие на професионалното обучение (Солун) и Фондацията за подобряване на условията на живот и труд (Дъблин), и Агенцията за снабдяване към Евратом“. Член на борда на Европейската банка за развитие. Независим счетоводител (2006 г.). Починал на 23 август 2023 г.
 • 01.03.2006 г. – 29.02.2012 г.

  Олави АЛА-НИСИЛЯ (Olavi ALA-NISSILÄ)

  Олави АЛА-НИСИЛЯ (Olavi ALA-NISSILÄ)

  Роден на 2 август 1949 г. в Loimaa. Магистър по икономически науки, дипломиран експерт-счетоводител. Тридесетгодишен опит в управлението и надзора на държавни и частни финанси. Преподава счетоводство и право в Търговски колеж, Loimaa (1974 г.) и в Икономическия университет на Турку (1989 г.). Съдружник в сертифицирано одиторско дружество от 1995 г. до 2005 г. като хоноруван одитор. Член на Парламента на Финландия (1991 г.) — участва в множество области на парламентарната дейност: Председател на Комисията по държавен бюджет и бюджетен контрол, член на Данъчната подкомисия и на Подкомисията по транспорт, както и член на Съвета на председателите (2003 г.). Един от одиторите на Националната банка на Финландия, а след това и председател на ревизорната колегия, заместник държавен одитор (1992 г.). Член на парламентарното ръководство на Националната банка на Финландия (1993 г.). Втори заместник член (1993 г.), а след това първи заместник-член на ръководството с ограничени правомощия към Националната банка на Финландия (1993—1999 г.). Председател на Съвета на парламентарните делегати към Националната банка на Финландия, както и на консултативния комитет на Службата за ревизия на държавните финанси. Член на надзорния комитет на Северната инвестиционна банка (2003 г.). Член (1993 г.), а след това председател (2003 г.) на Управителния съвет на Финландския национален фонд за изследвания и развитие. Член (1982 г.), а след това председател (2000 г.) на Общинския съвет на гр. Loimaa. Член на Европейската сметна палата от 1 март 2006 г. до 28 февруари 2012 г. Отговаря за Одитна група I „Опазване и управление на природните ресурси“ и член на група CEAD (Координация, оценка, достоверност и развитие (2006 г.). Член на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“ и заместващ член на Административния комитет (2010 г.). Съдружник и председател на Борда на директорите на дружество BDO Oy (2012 г.). Старши съветник, дружество BDO Oy, Финландия.
 • 01.03.2012 г. – 28.02.2018 г.

  Виле ИТАЛА (Ville ITÄLÄ)

  Виле ИТАЛА (Ville ITÄLÄ)

  Роден на 10 май 1959 г. в Luumäki. Бакалавър по право (1989 г.). Магистър по право със стаж в съдебната система(Varatuomari, 1991 г.). Изпит за придобиване на адвокатска правоспособност (1995 г.). Член на Европейския парламент (2004–2012 г.): Заместник-председател на Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи (2004—2006 г.). Член на Комисията по бюджети (2004—2009 г.). Заместник-координатор и член на Комисията по бюджетен контрол (2009—2012 г.). Член на Комисията по транспорт и туризъм. Заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Член на Парламента на Финландия: Председател на Върховната комисия (2003—2004 г.). Одитор в Националната банка на Финландия (1996—2000 г.). Член на Комисията по конституционно право (1995—2000 г.), председател на Комисията (1996—2000 г.). Член на Комисията по транспорт (1995—1996 г.) Член на правителството на Финландия: Министър на вътрешните работи (във втория кабинет на Lipponen) в периода 2000—2003 г. Председател на Национална коалиционна партия (2001—2004 г.). Член на избирателната колегия за избор на президент на Финландия (1988 г.). Председател на градската управа на Турку в периода 1993—1995 г. Член на Европейската сметна палата от 1 март 2012 г. до 28 февруари 2018 г.
 • 01.03.1995 г. – 31.12.2001 г.

  Ян О. КАРЛСОН (Jan O. KARLSSON)

  Ян О. КАРЛСОН (Jan O. KARLSSON)

  Роден в Стокхолм на 1 юни 1939 г. Завършил Университета на Стокхолм, Швеция (икономика, политически науки и история); помощник-секретар, а впоследствие първи секретар в Министерство на земеделието (1962 г.). Политически съветник към кабинета на министър-председателя (1968 г.). Секретар на члена на градския съвет, отговорен за финансите на град Стокхолм (1973 г.). Помощник-секретар на президиума на Северния съвет (1977 г.). Държавен секретар, отговорен за сътрудничеството между скандинавските страни и държавен секретар в Министерство на финансите. Председател на Комитета за големите градове (1988 г.); съветник и координатор към кабинета на министър-председателя (1990 г.). Личен представител на министър-председателя при съгласуваната повторна оценка на сътрудничеството между скандинавските страни в очакване на присъединяването на Швеция към Европейското икономическо пространство и към ЕС (1990 г.). Преговарящ и съветник по икономическите, финансовите и бюджетните въпроси към секретариата на Социалдемократическата група в шведския парламент (Riksdag) (1992 г.). Генерален директор в Министерство на външните работи (1994 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 1995 г. до 31 декември 2001 г., отговорен за сектора „Сътрудничество с развиващите се страни и с държави извън ЕС (общ бюджет на Европейския съюз)“. Председател на Европейската сметна палата (1999—2001 г.). Починал на 19 септември 2016 г.
 • 01.01.2002 г. – 28.02.2006 г.

  Ларс ТОБИСОН (Lars TOBISSON)

  Ларс ТОБИСОН (Lars TOBISSON)

  Роден в Гьотеборг през 1938 г. Шведско гражданство. Докторска степен по политически науки от Университета на Гьотеборг (1973 г.). Председател на Националния студентски съюз (1964 г.). Служител в Шведската конфедерация на професионалните сдружения (1965 г.). Генерален секретар на шведската Партия на умерените (1974 г.). Член на шведския парламент (Riksdag), член на Постоянния комитет по финансирането, член на Консултативния съвет за външните работи, заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз (1994 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2002 г. до 28 февруари 2006 г.
 • 01.03.2006 г. – 09.06.2011 г.

  Ларс ХЕЙКЕНСТЕН (Lars HEIKENSTEN)

  Ларс ХЕЙКЕНСТЕН (Lars HEIKENSTEN)

  Роден в Стокхолм на 13 септември 1950 г. Научен сътрудник и лектор по икономика в Икономическия университет на Стокхолм в изследователски области като икономика на развитието, икономика на структурните промени и пазара на труда (1972 г.). Секретар на асоциацията на шведските икономисти (1981 г.). Заместник държавен секретар в Министерство на финансите на Швеция и ръководител на отдела за средносрочни и дългосрочни въпроси на икономическата политика (1985 г.). Заместник държавен секретар по икономическите въпроси в Министерство на финансите на Швеция. Главен икономист в Svenska Handelsbanken (ръководител на пазарните проучвания) (1992 г.). Заместник-управител на Централната банка на Швеция (Sveriges Riksbank), отговорен за паричната политика (1995 г.). Управител на Централната банка на Швеция (2003 г.). Няколко позиции в управителните съвети на държавни агенции, компании и университети. Представител на Швеция в международни органи, като Международния валутен фонд (МВФ), Банката за международни разплащания (БМР), Паричния комитет (по-късно Икономически и финансов комитет) на ЕС и Европейската централна банка (ЕЦБ). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2006 г. до 9 юни 2011 г. в одитна група ІІ „Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергия“. Член, отговорен за комуникацията в група CEAD „Координация, комуникация, оценка, достоверност и развитие“ (2006 г.). Член на Административния комитет на ЕСП (2007 г.). Член на Одитен състав III „Външни действия“ и заместник-член на Одитен състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“ (2010 г.). Представител на Одитен състав III в Одитен състав CEAD (2011 г.).
 • 10.06.2011 г. – 28.02.2018 г.

  Ханс Густав ВЕСБЕРГ (Hans Gustaf WESSBERG)

  Ханс Густав ВЕСБЕРГ (Hans Gustaf WESSBERG)

  Роден в Гьотеборг на 26 април 1952 г. Бакалавърска степен по политически науки, история и комуникации от Университета на Гьотеборг. Държавен секретар в кабинета на министър-председателя (2007—2010 г.). Държавен секретар, Министерство на външните работи (2007 г.). Държавен секретар, Министерство на отбраната (2006—2007 г.). Генерален директор на Шведската служба за регистрация на дружества (2004—2006 г.). Заместник генерален директор, Конфедерация на шведските предприятия (2001—2004 г.). Директор по въпросите на информацията, и.д. генерален директор, заместник генерален директор и генерален директор, Конфедерация на шведските промишлени предприятия (1991—2001 г.). Директор по въпросите на информацията, SIAB (дружество за строителни дейности) (1990—1991 г.). Служител в Преслужбата, началник на Преслужбата и след това началник на направление „Информация“ към Генералния щаб на Швеция, говорител на Върховния командващ (1982—1990 г.). Председател, Шведски национален студентски съюз (SFS) (1980—1982 г.). Член на Правителствения съвет за оперативна съвместимост (E-nämden) и член на управителния съвет на Националната агенция за услуги за висшите учебни заведения (2005—2006 г.). Председател на Федерацията „Общество и отбрана“, член на Съвета за връзки с промишлеността на шведската Агенция за управление на извънредните ситуации и член на Консултативния бизнес съвет към Генералния щаб (2003—2004 г.). Председател, Партия на умерените, Стокхолм (1997—2003 г.). Заместник член на Изпълнителния съвет на Riksbank (1998—2002 г.). Член на Управителния съвет на Birka Energi (1999—2002 г.). Председател на Svenska Bostäder (1999—2001 г.). Директор на Locum AB (1999—2001 г.). Член на Академията по военни науки и член на Управителния съвет на Sveriges Radio (Шведското национално радио) (1996—1998 г.). Член на Европейската сметна палата от 10 юни 2011 г. до 28 февруари 2018 г. Починал на 29 март 2018 г.
 • 18.10.1977 г. – 17.10.1983 г.

  Норман ПРАЙС (Norman PRICE)

  Норман ПРАЙС (Norman PRICE)

  Роден през януари 1915 г. Възпитаник на Plaistow Grammar School. Изпълнителна и надзорна длъжност в службата за мита и акцизи (1933 г.). Данъчен инспектор (1939 г.). Секретар в службата по вътрешните приходи (1951 г.). Управителен съвет на службата по вътрешните приходи (1965 г.). Председател на управителния съвет на службата по вътрешните приходи (1973 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. to 17 октомври 1983 г. Починал на 19 февруари 2007 г.
 • 18.10.1983 г. – 31.12.1992 г.

  Джон КЕРИ (John CAREY)

  Джон КЕРИ (John CAREY)

  Роден на 11 ноември 1933 г. в Rugby, Warwickshire. БЗавършил класическа литература, антична история и антична и модерна философия в Оксфордския университет. Квалифициран преводач от руски език. Министерство на финансите на Обединеното кралство (1957 г.). Командирован в дипломатическата служба като икономически и финансов съветник на постоянния представител на Обединеното кралство към Европейските общности в Брюксел (1974 г.). Секретар към Министерство на финансите, отговорен за публичния и парламентарния контрол на разходите (1978 г.). Отговаря за въпросите по външната помощ и търговията, експортния кредит и проблемите с международния дълг във външния отдел на Министерство на финансите (1982 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1983 г. до 31 декември 1992 г. Отговаря за разходите за земеделие (1983 г.). Член на Института по публични финанси и счетоводство съгласно Регламент № 6 от 23 септември 1988 г. Починал на 8 август 2022 г.
 • 01.01.1993 г. – 31.12.2001 г.

  Джон УИГИНС (John WIGGINS)

  Джон УИГИНС (John WIGGINS)

  Роден в Лондон през 1938 г. Завършил история и философия в Оксфордския университет. Магистърска степен по икономика от Университета Харвард. Работи по въпросите на данъчно облагане, парична политика и контрола на публичните разходи в Министерство на финансите на Обединеното кралство (1961—1979 г.). Главен личен секретар на министъра на финансите (1980—1981 г.). Помощник държавен секретар, отговорен за отдел „Петрол“ към Министерство на енергетиката (1981—1984 г.). Работи в Секретариата на правителството (1985—1985 г.). Помощник държавен секретар, а впоследствие заместник-секретар към Министерство на образованието и науката, отговорен за назначаването, обучението и заплащането на учителите. Член на Европейската сметна палата от 1 януари 1993 г. до 31 декември 2001 г.: отговаря за сектора на социалните дейности, промишлената политика, Центъра за развитие на професионалното обучение (Берлин), Фондацията за подобряване на условията на живот и труд (Дъблин), околната среда, Кохезионния фонд (частта Околна среда). Отговаря за сектора, който изготвя декларацията за достоверност (DAS). Ръководител на група DAS (1995 г.).
 • 01.01.2002 г. – 31.12.2013 г.

  Дейвид БОСТОК (David BOSTOCK)

  Дейвид БОСТОК (David BOSTOCK)

  Роден в Cheltenham през 1948 г. Магистърска степен (Икономика на публичната политика) от University College, Лондон, и бакалавърска степен (Съвременна история) от Оксфордския университет. Командирован в службата на постоянния представител на Обединеното кралство към ЕС като втори секретар (икономика и финанси) и в икономическия секретариат на кабинета на министър-председателя (1971 г.). Ръководител на отдел „Земеделие“ на Министерство на финансите (1984 г.). Финансов и икономически съветник в службата на постоянния представител на Обединеното кралство към ЕС (1985 г.).Ръководител на групата на Европейския съюз в Министерство на финансите, помощник-директор, а впоследствие директор на Европейската инвестиционна банка в Люксембург (1990 г.). Заместник на постоянния представител на Обединеното кралство към ЕС в Брюксел (1995 г.). Председател на КОРЕПЕР I по време на английското председателство на Съвета (1998 г.). Ръководител на Европейския секретариат на кабинета на министър-председателя (1999—2000 г.). Гост-преподавател в Центъра за международни отношения на London School of Economics и практикуващ научен сътрудник в Европейския институт на University of Sussex (2000 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2013 г.: отговаря за одита на земеделските политики: декларацията за достоверност, уравняването на сметките и възстановявания при износ. Член на група CEAD (Координация, оценка, достоверност и развитие). Отговорен член на Одитна група I „Земеделски политики“ (2004 г.). Назначен в Одитна група II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ (2006 г.). Ръководител (2008 г.). Ръководител на Одитен състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“, отговорен за качеството и подпомагането на одита. Член на Административния комитет (2010 г.). Член на Одитен състав III „Външни дейности“ (2012 г.). Починал на 3 септември 2016 г.
 • 1.1.2014—31.01.2020 г.

  Фил УИН ОУЕН (Phil WYNN OWEN)

  Фил УИН ОУЕН (Phil WYNN OWEN)

  Роден през 1960 г.; Магистърска степен по бизнес администрация от London Business School; Advanced Management Programme, Harvard Business School; Бакалавърска и магистърска степен (съвременна история) от University College, Оксфорд. 18 години работа в Министерство на финансите на Обединеното кралство, вкл. две длъжности в кабинети – помощник личен секретар на министъра на финансите (1984—1986 г.) и главен личен секретар в Постоянния секретариат на Министерство на финансите (1991–1993 г.); Ръководител на екипи в областта на транспорта, данъчното облагане и бюджета и данъчната политика в Министерство на финансите (1993—1999 г.); Директор на Звено за оценка на регулаторното въздействие към Канцеларията на Кабинета (1999–2003 г.); Директор на Финансов сектор, Министерство на финансите (2003–2004 г.); Генерален директор, сектор „Стратегия и пенсии“, Министерство на труда и пенсионната политика (DWP), (2004—2009 г.); Заместник-председател и директор без изпълнителни функции на Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (доверителен фонд към Националната здравна каса) (2008—2013 г.); Генерален директор, „Изменение на климата и подкрепа на потребителите (национален сектор)“, Министерство на енергетиката и изменението на климата (DECC) (2009—2011 г.); Генерален директор, „Изменение на климата и енергийна ефективност (международен сектор)“, DECC (2011—2013 г.); Изпълняващ длъжността държавен секретар, DECC (октомври 2012—януари 2013 г.); Член на Европейската сметна палата от януари 2014 г. до януари 2020 г. Като член на ЕСП е работил в областта на одита на кохезионната политика на ЕС (2014—2016 г.) и устойчивото използване на природните ресурси (2016—2020 г.); Ръководител на Одитен състав I („Устойчиво използване на природните ресурси“) (2016—2018 г.).