Yes
No

​​​​

 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Клаус-Хайнер Лене (Klaus-Heiner Lehne) (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Германия

  Г-н Лене е роден в Дюселдорф на 28 октомври 1957 г. През 1986 г. полага втория си държавен изпит по право в Дюселдорф. От 1994 г. до 2014 г. е член на Европейския парламент, а от 2009 г. до 2014 г. е председател на Комисията по правни въпроси и на Съвета на председателите на комисии.

  Член е на германския Бундестаг от 1992 г. до 1994 г. и лектор по европейско право в университета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф и в Кьолнския университет от 2004 г. до 2014 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • ​​​​​2008-2016 г.

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Витор Мануел да Силва Калдейра (Vítor Manuel da Silva Caldeira) (16.1.2008 г. - 30.9.2016 г.)
  Португалия

  Роден в Campo Maior на 2 януари 1960 г. Диплома по право от Universidade Clássica, Лисабон. Следдипломна квалификация по Европеистика, Европейски институт към Юридическия факултет, Universidade Clássica, Лисабон. Преподава в Юридическия факултет на Universidade Clássica.

  Лисабон (1983 г.) и във Висшия институт за нови професии (1996 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 2000 г. до 30 септември 2016 г. Отговаря за одита на банковите дейности на ЕС, включително за Европейската централна банка, Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейските училища, децентрализираните органи и Агенцията за снабдяване към Евратом" (2000 г.). Отговаря за декларацията за достоверност (DAS) в следните области: надеждност на отчетите и законосъобразност и редовност на свързаните с тях операции в различни области на приходите и разходите на бюджета на ЕС, реформата на системата за вътрешен контрол на Комисията, както и за модернизацията на счетоводната система на ЕС. Докладчик за становището на Сметната палата относно модела за единен одит и предложението за рамка за вътрешен контрол на ЕС (2002 г.). Ръководител на одитната група на ЕСП, която отговаря за координирането на финансовия одит, одитните методологии и контрола на качеството (група CEAD). Член на Административния комитет на Сметната палата (2005 г.), който отговаря за отдела за Методология на одитната дейност и доклади (ADAR), и по-специално за контрола на качеството на одитните доклади на ЕСП и за прилагането на одитните методологии (2006 г.). Докладчик за Наръчника за одит на изпълнението, приет от Сметната палата през 2007 г. Председател на Европейската сметна палата (2008-2016 г.). Одитор на ЕВРОСАЙ (2008 г.). Член на управителния съвет на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) (2011 г.). Отговаря за надзора на работата на ЕСП, връзките с институциите на ЕС, връзките с върховните одитни институции и международните одитни организации, правните въпроси и вътрешния одит. По време на първия си мандат насърчава и управлява реформата на структурата на ЕСП и на процеса на вземане на решения, и въвежда системата на одитните състави с цел оптимизиране на управлението на Сметната палата, като по този начин то става по-ефективно и ефикасно. По време на втория си мандат ръководи институцията през период, в който одитните доклади и становища на ЕСП относно финансовото законодателство придобиват още по-голямо значение поради финансовата криза и спешната нужда да спомогнат за по-добро управление на средствата на ЕС. Назначен за председател на Сметната палата на Португалия на 3 октомври 2016 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 2005-2008 г.

  Hubert Weber
   

  Хуберт Вебер (Hubert Weber) (16.1.2005 г. - 15.1.2008 г.)
  Австрия

  Роден на 29 декември 1939 г. във Виена. Доктор по право от Университета във Виена. Държавен служител в Министерството на социалните въпроси на Австрия, а впоследствие и заместник-директор в същото министерство, отговарящ за политиката на заетостта (1959 г.).

  Одитор към Сметната палата на Австрия, натоварен с одит на кабинета на Канцлера, на Министерството на външните работи и на Министерството на правосъдието (1970 г.). Началник на кабинета на председателя на Сметната палата на Австрия, а по-късно ръководител на организационния отдел, отговорен за генералния секретариат на ИНТОСАЙ (1975 г.). Ръководител на персонала (организационни и бюджетни въпроси, човешки ресурси и обучения) (1981 г.). Генерален директор на отдел "Одит на държавните предприятия", отговорен за наблюдението на международното развитие в сферата на дейността на ИНТОСАЙ и създадените от нея организации (АФРОСАЙ, АРАБОСАЙ, АЗОСАЙ, ЕВРОСАЙ, ОЛАСЕФС и СПАСАЙ), както и за сътрудничеството по проектите на ООН в сферата на финансовия одит. Член на Европейската сметна палата от 1 март 1995 г. до 31 март 2011 г. Ръководител на отдел "Методология на одитната дейност и доклади" (ADAR). Председател на Сметната палата (2005-2008 г.).

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 2002-2005 г.

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Х.М. Фабра Байес (Juan Manuel Fabra Vallés) (16.1.2002 г. - 15.1.2005 г.)
  Испания

  Роден в Tortosa на 4 февруари 1950 г. Завършва университета "Комплутенсе" в Мадрид. Ръководител на секцията на Народната партия в Тарагона (1978 г.). Член на Парламента на Тарагона. Член на Парламентарната асамблея на НАТО (1982 г.).

  Говорител на Народната партия на Tortosa (1979 г.). Регионален лидер на каталонската секция на Народната партия. Член на Националния изпълнителен комитет на Народната партия (1986 г.). Заместник-председател на европейската група на Народната партия в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (1989 г.). Член на Асамблеята на Западноевропейския съюз (1991 г.). Комисия по бюджетен контрол, Комисия по външни работи, Комисия за политиката за сигурност и отбрана (1994 г.). Член на Европейската сметна палата в периода 2000-2006 г.: Председател на Сметната палата в периода 2002-2005 г. Починал на 16 април 2012 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1999-2001 г.

  Jan O. Karlsson
   

  Ян О. Карлсон (Jan O. Karlsson) (18.1.1999 г. - 31.12.2001 г.)
  Sweden

  Роден в Стокхолм на 1 юни 1939 г. Завършил Университета на Стокхолм, Швеция (икономика, политически науки и история); помощник-секретар, а впоследствие първи секретар в Министерство на земеделието (1962 г.).

  Политически съветник към кабинета на министър-председателя (1968 г.). Секретар на члена на градския съвет, отговорен за финансите на град Стокхолм (1973 г.). Помощник-секретар на президиума на Северния съвет (1977 г.). Държавен секретар, отговорен за сътрудничеството между скандинавските страни и държавен секретар в Министерство на финансите. Председател на Комитета за големите градове (1988 г.); съветник и координатор към кабинета на министър-председателя (1990 г.). Личен представител на министър-председателя при съгласуваната повторна оценка на сътрудничеството между скандинавските страни в очакване на присъединяването на Швеция към Европейското икономическо пространство и към ЕС (1990 г.). Преговарящ и съветник по икономическите, финансовите и бюджетните въпроси към секретариата на Социалдемократическата група в шведския парламент (Riksdag) (1992 г.). Генерален директор в Министерство на външните работи (1994 г.). Член на Европейската сметна палата от 1 март 1995 г. до 31 декември 2001 г., отговорен за сектора "Сътрудничество с развиващите се страни и с държави извън ЕС (общ бюджет на Европейския съюз)". Председател на Европейската сметна палата (1999-2001 г.). Починал на 19 септември 2016 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1996-1999 г.

  Bernhard Friedmann
   

  Бернард Фридман (Bernhard Friedmann) (1.1.1996 г. - 17.1.1999 г.)​
  Германия

  Роден в Отерсвайер на 8 април 1932 г. Доктор по икономика, завършил Университета на Фрайбург им-Брезгау и Университета по икономика и публична администрация на Фрайбург. Високи постове във Федералната държавна служба на Германия и в промишлеността.

  Член на германския парламент (Bundestag) (1976 г.), член на неговия Бюджетен комитет и председател на Комисията по бюджетен контрол (1982 г.) и на Комисията за одобрение на разходите за отбрана (1985 г.). Член на Европейската сметна палата от 21 декември 1989 г. до 31 декември 2001 г., отговорен за одита на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), дейностите по получаване или отпускане на заеми и лихвените субсидии, а също и за помощта за страните от Централна и Източна Европа и за новите независими държави от бившия Съветски съюз. Ръководител на одитната група, отговорна за структурните помощи, регионалната политика, интегрираните средиземноморски програми и секцията за транспортна инфраструктура на Кохезионния фонд (1994 г.). Председател на Сметната палата (1996-​1999 г.). Починал на 18 май 2021 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1993-1995 г.

  André J. Middelhoek
   

  Андре Миделхук (André J. Middelhoek) (12.1.1993 г. - 31.12.1995 г.)
  Нидерландия

  Роден във Voorburg на 13 декември 1931 г. Дипломиран икономист от Университета на Амстердам (1957 г.). Член на Централното бюро за икономическо планиране към нидерландското правителство (1958 г.).

  Заместник-ръководител на Централното бюро за икономическо планиране (1966 г.). Хоноруван преподавател в Международния институт за социални изследвания (1960 г.). Генерален директор на дирекция "Бюджет", Министерство на финансите. Член и заместник-председател на Комитета за икономическа политика на Европейските общности (1969 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 31 декември 1995 г., отговарящ за одита на разходите в областта на енергетиката, изследванията и инвестициите (1977 г.), работните методи и професионалното обучение, главен докладчик за Годишния доклад (1981 г.), Европейски фонд за регионално развитие, Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, секция "Ориентиране", Интегрирани средиземноморски програми и координиране на Структурните фондове. Председател в периода 1993-1995 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1990-1992 г.

  Aldo Angioi
   

  Алдо Анджиои (Aldo Angioi) (9.1.1990 г. - 31.12.1992 г.)
  Италия

  Роден в Рим на 11 април 1927 г. Магистърска степен по право (1947 г.). Преминава конкурс за администратори в Министерството на заетостта и социалната сигурност (1949 г.). Магистрат в Сметната палата на Италия (Corte dei Conti) (1953 г.).

  Съветник в Сметната палата на Италия (1970 г.). Член на Международния съвет на одиторите на НАТО (1973 г.). Председател на Международния съвет на одиторите на НАТО (1974 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 31 декември 1992 г.: Председател на Сметната палата от 1990 до 1992 г. Починал на 24 октомври 2020 г.​

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1984-1989 г.

  Marcel Mart
   

  Марсел Март (Marcel Mart) (18.10.1984 г. - 20.12.1989 г.)
  Люксембург

  Роден в Еш сюр Алзет (Esch-sur-Alzette) на 10 май 1927 г. Доктор по право, адвокат към адвокатската колегия на Люксембург (1953 г.). Първи редактор на международната новинарска агенция Agence Europe (1955 г.).

  Заместник-говорител на Висшия орган на Европейската общност за въглища и стомана (1960 г.). Ръководител на информационното бюро на трите европейски общности в Ню Йорк (1964 г.). Ръководител на отдела за информиране на трети страни към Комисията на Европейската икономическа общност (1967 г.). Министър в правителството на Люксембург, отговарящ за икономиката, средните класи, туризма, транспорта и енергетиката (1969 г.). Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 20 декември 1989 г.: Председател на Сметната палата от 1984 до 1989 г.; починал на 15 ноември 2019 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1981-1984 г.

  Pierre Lelong
   

  Пиер Льолон (Pierre Lelong) (18.10.1981 г. - 17.10.1984 г.)
  Франция

  Роден в Париж на 22 май 1931 г. Дипломиран юрист от Института по политически науки на Париж (Institut d'études politiques de Paris). Бивш възпитаник на Академията по администрация (Ecole d'Administration), икономическа и финансова секция (1956 г.).

  Министерство на финансите (1958 г.). Генерален секретариат по въпросите на междуведомственото икономическо сътрудничество (1961 г.). специален служител в кабинета на министър-председателя (1962 г.). Главен съветник в Сметната палата на Франция. Директор на Фонда за ориентиране и регулиране на земеделските пазари (1967 г.). Депутат в Парламента от департамента Финистер (1968 г.). Държавен секретар, отговарящ за пощите и телекомуникациите (1974 г.). Администратор на Националната каса за земеделски кредити (Caisse Nationale de Crédit Agricole) и на компания Air France. Член на Европейската сметна палата (ЕСП) от 18 октомври 1977 г. до 20 декември 1989 г. Председател на ЕСП в периода 1981-​1984 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 • 1977-1981 г.

  Michael N. Murphy
   

  Майкъл Н. Мърфи (Michael N. Murphy ) (11.11.1977 г. - 17.10.1981 г.)
  Ирландия

  Роден в Корк на 19 януари 1919 г. Заемал е различни длъжности в държавната администрация (1937 г.). Административен служител, впоследствие помощник-ръководител в Министерство на финансите (1946 г.).

  Ръководител (1962 г.) и помощник секретар по въпросите на бюджета (1968 г.). Втори секретар (ръководител на управление), ръководител на управлението за публични разходи, отговарящ за всички дейности, свързани с тях (1971 г.). Секретар на Министерство на финансите. Директор на Централната банка на Ирландия. Заместник-гуверньор на Международната банка за възстановяване и развитие. Член на Комитета за координация на краткосрочната икономическа и финансова политика (ЕИО). Член на Националния икономически и социален съвет. Член на Националния научен съвет. Член на Управителния съвет и Изпълнителния комитет на Икономическия и социален институт за научни изследвания. Член на Европейската сметна палата от 18 октомври 1977 г. до 17 май 1986 г., като в периода 1977-​​1981 г. е неин председател; починал на 28 март 2009 г.

  Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)