Yes
No

Финансовата среда в ЕС се е формирала в продължение на няколко десетилетия. Централен елемент от нея е бюджетът на ЕС, който предоставя финансиране за широк спектър от области на политика — като селско стопанство, развитие на селските и градските райони, транспортна инфраструктура, научни изследвания, здравеопазване, миграция и помощ за развиващите се страни — и финансира дейностите на институциите и другите органи на ЕС. Съществуват и фондове и инструменти, които не са обхванати в бюджета на ЕС. ​