Yes
No

​Въпреки че ЕСП няма правомощия да разследва случаи на предполагаеми измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, институцията допринася за борбата с измамите срещу бюджета на ЕС, като извършва специални одити на системите за предотвратяване и разкриване на измами. Тя публикува също така становища относно предложенията на Комисията за ново или изменено законодателство по въпроси, свързани с измамите.