Yes
No

Чрез своята политика в областта на морското дело и рибарството ЕС се стреми да развива икономическия потенциал, но също така и да осигурява устойчиво рибарство и снабдяване с морски храни.​