No
No
 

ЕСП използва система за видеонаблюдение с цел осигуряване на безопасността и сигурността на своите служители, посетители, имущество и сгради.

Системата за видеонаблюдение е в съответствие с указанията относно видеонаблюдението, изготвени от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Връзки по темата​