Yes
No

Финансовата стабилност зависи от устойчивостта на пазарите и финансовите институции спрямо икономически сътресения и от способността на системата да запази общественото доверие. Ето защо ЕС предприе стъпки, чрез които да следи за това банките и финансовите пазари да се регулират и контролират по подходящ начин.​