Yes
No

Политиката на ЕС в областта на заетостта е съсредоточена върху създаването на повече и по-добри работни места на целия континент. За да се постигне това и да се насърчи по-голяма социална сигурност и приобщаване, ЕС предоставя и координира финансиране, чрез което помага на държавите членки да инвестират в области като грижи за децата, здравеопазване и обучение.​