Yes
No

 

 

BLANCO FERNÁNDEZ
LEÃO
Въпроси, свързани с ЕС
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Лобиране пред законодателите на ЕС: одит на Европейската сметна палата разкрива пропуски в механизмите за прозрачност
Специален доклад 05/2024: Регистърът за прозрачност на ЕС
Върховни одитни институции (ВОИ)
Цели за устойчиво развитие
Бюджет и задължение за отчитане
PARENTE
RAUCH
План на ЕС за възстановяване (NextGenerationEU) — следващото поколение ли ще го изплаща?
Одиторите проверяват за втори път как се използва помощта от ЕС за бежанците в Турция
Лобиране пред законодателите на ЕС — всичко ли е позволено?
2023 Social Balance Sheet
CHIRA
BETENCOURT
TURCANOVA
BĂNICĂ
REXHA
EGEA
-
MACQUADE
Връзки с институциите
Политика на многообразие и приобщаване
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Безопасност по пътищата — необходимо е да се ускори напредъкът
Специален доклад 04/2024: Достигане на целите на ЕС за безопасност по пътищата
chamber5
chamber4
chamber3
chamber2
chamber1
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST n° CEI 788 FOR EXTERNAL EXPERTS IN VARIOUS AUDIT FIELDS
Прави ли ЕС достатъчно за равенството между половете?
Посещения в Европейската сметна палата
Правна рамка
PENTUS-ROSIMANNUS
KASZASOVÁ
Организация
BERGER
GREGOR
KOZLOVS
CHRISTOFOROU
PETROVIČ
OPIOŁA
CAZALA
MALETIĆ
GALL-PELCZ