Yes
No

Научните изследвания и иновациите заемат централно място в стратегията на ЕС за конкурентоспособност, растеж и работни места. Политиката на ЕС цели създаване на подходяща среда за научни изследвания и иновации и увеличаване на инвестициите.​