Yes
No

ЕСП набира постоянните си служители от списъците с одобрени кандидати, изготвяни от Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) след провеждане на конкурси на общо основание. Също така срочно и договорно наети служители се назначават за изпълнение на специализирани и краткосрочни задачи.

По-долу е публикуван списък със свободните длъжности. За да кандидатствате за заемане на длъжност в ЕСП е необходимо да бъдете гражданин на държава — членка на ЕС. Допълнителните изисквания за допустимост могат да се различават в зависимост от длъжността – за подробности щракнете върху заглавието на всяка длъжност.

Приемат се заявления само на английски или френски език. Можете да кандидатствате само чрез формуляра, който ще откриете във връзката към длъжността – не се приемат заявления, изпратени по други канали.

Връзките по-долу съдържат допълнителна полезна информация.

Връзки по темата