Yes
No

Като организация ЕС представлява мрежа от седем институции и над 50 агенции и други органи, които са разпръснати в държавите членки. Те работят заедно в името на общите интереси на ЕС и неговите граждани.​